Regionale Energie Strategie Noord- en Midden Limburg

Gemeente Venray vormt samen met de andere veertien gemeenten in Noord- en Midden Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de RES-regio Noord- en Midden Limburg. RES staat voor Regionale Energie Strategie.

RES-regio Noord- en Midden Limburg

Samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden maken we een Regionale Energie Strategie (RES). Hierin onderzoeken we hoe we als regio:

  • energie kunnen besparen zodat we minder op hoeven te wekken;
  • duurzame elektriciteit kunnen opwekken;
  • stap-voor-stap van het aardgas af kunnen;
  • energie kunnen opslaan en transporteren.

Hoe we dit gaan doen, is vastgelegd in de RES Noord- en Midden Limburg. De RES Noord- en Midden Limburg is een dynamisch document dat elke twee jaar wordt herzien. Dit document is te vinden op de website van RES Noord- & Midden Limburgexterne-link-icoon.

Waarom een RES?

In 2019 heeft Nederland in het Klimaatakkoord afgesproken dat onze CO2-uitstoot in 2030 de helft lager moet zijn dan in 1990. En in 2050 zelfs 95% lager. Dertig RES-regio’s in Nederland maken ieder een RES waarin staat welke bijdrage de regio daaraan gaat leveren.

Regionale en lokale afspraken

De RES komt niet in plaats van ons eigen lokale beleid. De afspraken die wij in onze gemeente hebben gemaakt, worden meegenomen in de RES. De RES versnelt het proces van verduurzaming in onze regio. Dit door in een groter verband te kijken naar complexe grensoverschrijdende vraagstukken en daarbij gemeenten te ondersteunen. We delen kennis en bouwen een sterk netwerk waaruit samenwerkingen voor nu en voor de toekomst ontstaan.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.resnml.nlexterne-link-icoon.