Bestemmingsplan Vlakwater 2009 - herziening platte afdekking

Het plan voorziet in de gedeeltelijke herziening van de bouwregels van het geldende bestemmingsplan Vlakwater 2009. Doel is het uitbreiden van de juridische mogelijkheden voor de realisatie van reeds bestemde woningen, met de mogelijkheid tot het bouwen van een woning met een plat dak.