Bestemmingsplan Vlakwater 2009 - herziening platte afdekking

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage bekend van de, door de gemeenteraad op 10 februari 2015, vastgestelde Bestemmingsplan Vlakwater 2009 - herziening platte afdekking Het plan voorziet in de partiële herziening van de bouwregels van het vigerende bestemmingsplan Vlakwater 2009. Doel is het uitbreiden van de juridische mogelijkheden, voor de realisatie van reeds bestemde woningen, met de mogelijkheid tot het bouwen van een woning met een plat dak. Het plan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan.