Bestemmingsplan Vlakwater 2009

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een nieuw woongebied ten westen van de bestaande woonwijk Vlakwater, ten westen van de Merseloseweg, te Venray. Het plan heeft betrekking op de ontwikkeling van 27 Ruimte voor Ruimte-woningen in het plangebied. Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken ligt van 29 januari 2010 t/m 11 maart 2010 voor een ieder ter inzage in het informatiecentrum in het gemeentehuis van Venray. Tevens zijn de stukken hieronder te raadplegen. Zie voor informatie over de in werking treding, het indienen van een beroep en een voorlopige voorziening de volledige tekst van de bekendmaking.
pdf Bestemmingsplan Vlakwater 2009 (PDF, 3.7 MB) pdf Bestemmingsplan Vlakwater 2009 verbeelding (PDF, 543.21 KB) pdf Bestemmingsplan Vlakwater 2009 verbeelding brief_provincie_vooroverleg (PDF, 52.17 KB) pdf Bestemmingsplan Vlakwater 2009 brief_waterschap_peel_en_maasvallei (PDF, 94.68 KB) pdf Bestemmingsplan Vlakwater 2009 eindrapport_vooroverleg_en_inspraak (PDF, 138.95 KB) pdf Bestemmingsplan Vlakwater 2009 verslag_inloopavond (PDF, 80.5 KB) pdf Bestemmingsplan Vlakwater 2009 ontwerp_bestemmingsplan (PDF, 4.25 MB) pdf Bestemmingsplan Vlakwater 2009 publicatie (PDF, 25.33 KB) pdf Bestemmingsplan Vlakwater 2009 raadsbesluit (PDF, 53.96 KB) pdf Bestemmingsplan Vlakwater 2009 regels (PDF, 125.85 KB) pdf Bestemmingsplan Vlakwater 2009 tekening (PDF, 426.2 KB) pdf Bestemmingsplan Vlakwater 2009 toelichting (PDF, 124.7 KB)

Onderzoeken

pdf Bestemmingsplan Vlakwater 2009 akoestisch_onderzoek_vlakwater (PDF, 244.36 KB) pdf Bestemmingsplan Vlakwater 2009 archeologie-rapport_vlakwater (PDF, 883.27 KB) pdf Bestemmingsplan Vlakwater 2009 infiltratie-onderzoek (PDF, 2.16 MB) pdf Bestemmingsplan Vlakwater 2009 infiltratieonderzoek (PDF, 179.77 KB) pdf Bestemmingsplan Vlakwater 2009 natuuronderzoek (PDF, 2.45 MB) pdf Bestemmingsplan Vlakwater 2009 verkennend_bodemonderzoek_1 (PDF, 4 MB) pdf Bestemmingsplan Vlakwater 2009 verkennend_bodemonderzoek rapport (PDF, 1.93 MB) pdf Bestemmingsplan Vlakwater 2009 verkennend_bodemonderzoek_tekening (PDF, 45.08 KB)

Zienswijzen

pdf Bestemmingsplan Vlakwater 2009 zienswijzen_rapport (PDF, 186.2 KB) pdf Bestemmingsplan Vlakwater 2009 zienswijze_janssen (PDF, 178.93 KB) pdf Bestemmingsplan Vlakwater 2009 zienswijze_arts_cornelissen (PDF, 198.91 KB) pdf Bestemmingsplan Vlakwater 2009 zienswijze_janssen (PDF, 320.53 KB) pdf Bestemmingsplan Vlakwater 2009 zienswijze_krebbekx (PDF, 453.54 KB) pdf Bestemmingsplan Vlakwater 2009 zienswijze_vsinten (PDF, 146.16 KB)