Bestemmingsplan Vlakwater 2009

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een nieuw woongebied ten westen van de bestaande woonwijk Vlakwater, ten westen van de Merseloseweg, te Venray. Het plan heeft betrekking op de ontwikkeling van 27 Ruimte voor Ruimte-woningen in het plangebied.