Beeldkwaliteitsplan Brabander cluster 4

De gemeenteraad van Venray maakt, gelet op artikel 12a lid 1 van de Woningwet, de vaststelling bekend van de volgende welstandnota, het beeldkwaliteitsplan
pdf Beeldkwaliteitsplan Brabander Cluster 4 (PDF, 23.34 MB)

De Brabander is inmiddels een bekende plek en woonomgeving binnen Venray. Aan den Heuvel is opgesplitst in verschillende fases waarbij nu voor het laatste cluster, cluster 4, een beeldkwaliteitsplan is uitgewerkt. Het beeldkwaliteitsplan beschrijft het gewenste beeld in de toekomstige situatie en bevat architectonische criteria waaraan bouwplannen kunnen worden getoetst door het Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Venray.

Het beeldkwaliteitsplan met bijbehorende stukken liggen de dag na deze bekendmaking voor een ieder ter inzage in het klantencontactcentrum gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 in Venray. Gemeente Venray werkt op afspraak. Voor de inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken. De stukken liggen voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klanten-contactcenter Venray via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Er is geen mogelijkheid tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift tegen het vaststellingsbesluit. Het beeldkwaliteitsplan treedt op 27 juli 2018 in werking.

Venray, d.d. 26 juli 2018