Beeldkwaliteitsplan Brabander cluster 4

De gemeenteraad van Venray maakt, gelet op artikel 12a lid 1 van de Woningwet, de vaststelling bekend van de volgende welstandnota, het Beeldkwaliteitsplan Brabander cluster 4.

De Brabander is inmiddels een bekende plek en woonomgeving binnen Venray. Aan den Heuvel is opgesplitst in verschillende fases. Daarbij is nu voor het laatste cluster, cluster 4, een beeldkwaliteitsplan uitgewerkt. Dit plan beschrijft het gewenste beeld in de toekomstige situatie. Het bevat architectonische criteria waaraan bouwplannen kunnen worden getoetst door het Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Venray.

Er is geen mogelijkheid tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift tegen het vaststellingsbesluit. Het beeldkwaliteitsplan is op 27 juli 2018 in werking getreden.