Mantelzorgwoning

Als mantelzorger kunt u wonen bij degene voor wie u zorgt. Andersom kan ook. Hiervoor kunt u de woning verbouwen, iets nieuws bouwen of een tijdelijk woongedeelte plaatsen. Voor nu of voor later.

Mantelzorgwoning

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een mantelzorgwoning, bijvoorbeeld:

 • een kant-en-klare mantelzorgwoning plaatsen;
 • een stuk aan de huidige woning bouwen;
 • de garage ombouwen.

Mantelzorgwoning (ver)bouwen

Pré-mantelzorgwoning

Heeft u nu nog geen zorg nodig, maar in de toekomst wel? Dan kunt u zich voorbereiden door nu alvast een pre-mantelzorgwoning te plaatsen.

Voorwaarden

 • U bent 67 jaar of ouder. Of u heeft een verklaring van de gemeente of huisarts dat u in de toekomst mantelzorg nodig heeft. Of u heeft een aandoening waardoor u op termijn zorg nodig heeft.
 • Het maakt niet uit of in de mantelzorgwoning de mantelzorger woont of degene die in de toekomst mantelzorg krijgt.
 • De toekomstige mantelzorger en persoon die (op termijn) mantelzorg krijgt, ondertekenen allebei een verklaring. Deze vindt u verder op deze pagina onder 'Meesturen'.
 • Een pré-mantelzorgwoning is tijdelijk, voor maximaal tien jaar. Als de mantelzorg nodig is, kan de pré-mantelzorgwoning overgaan in een vergunningvrije mantelzorgwoning. Als u verhuist naar een andere woning, kunnen nieuwe bewoners de pré-mantelzorgwoning niet zomaar gebruiken. Een tijdelijke pré-mantelzorgwoning verwijdert u dan van het terrein.

Bekijk alle voorwaarden voor een pré-mantelzorgwoning.

Vergunning aanvragen

Voor het bouwen van een pré-mantelzorgwoning heeft u een tijdelijke omgevingsvergunning nodig. U vraagt een tijdelijke omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket met uw DigiD.

 • Overleg uw plannen met de buurt voordat u een vergunning aanvraagt.
 • De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit over uw vergunning. Lukt dat niet binnen deze tijd, dan mag de gemeente maximaal 6 weken verlengen.

Aanvragen via Omgevingsloket

Meesturen

Stuur de volgende bijlagen mee met uw aanvraag in het Omgevingsloket:

 • plattegrond waarop staat waar de pré-mantelzorgwoning komt;
 • tekening van de pré-mantelzorgwoning;
 • verslag van het omgevingsgesprek;
 • onderstaande verklaring pré-mantelzorgwoning.

Kosten

In de legesverordening staat wat een omgevingsvergunning kost. De kosten hangen af van de bouwkosten van de pré-mantelzorgwoning.