Mantelzorgwoning

Mantelzorgwoning

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een mantelzorgwoning, bijvoorbeeld:

 • Een kant-en-klare mantelzorgwoning plaatsen
 • Een stuk aan de huidige woning bouwen
 • De garage ombouwen

Mantelzorgwoning (ver)bouwen

 • Om een mantelzorgwoning te (ver)bouwen heeft u een mantelzorgindicatie nodig. Lees hier meer over op de hulpwijzer.
 • De mantelzorgwoning moet voldoen aan de eisen van het bouwbesluit.
 • Geef de plannen voor een mantelzorgwoning aan ons door via een principeverzoek.

Pré-mantelzorgwoning

Heeft u nu nog geen zorg nodig, maar in de toekomst wel? Dan kunt u zich voorbereiden door nu alvast een pre-mantelzorgwoning te plaatsen.

Voorwaarden

 • U bent 67 jaar of ouder. Of u heeft een verklaring van de gemeente of huisarts dat u in de toekomst mantelzorg nodig heeft. Of u heeft een aandoening waardoor u op termijn zorg nodig heeft.
 • Het maakt niet uit of in de mantelzorgwoning de mantelzorger woont of degene die in de toekomst mantelzorg krijgt.
 • De toekomstige mantelzorger en persoon die (op termijn) mantelzorg krijgt, ondertekenen allebei een verklaring. Deze vindt u verder op deze pagina onder 'Meesturen'.
 • Een pré-mantelzorgwoning is tijdelijk voor maximaal 10 jaar. Als de mantelzorg nodig is, kan de pré-mantelzorgwoning overgaan in een vergunningvrije mantelzorgwoning. Als u verhuist naar een andere woning, kunnen nieuwe bewoners de pré-mantelzorgwoning niet zomaar gebruiken. Een tijdelijke pré-mantelzorgwoning verwijdert u dan van het terrein.

Bekijk alle voorwaarden voor een pré-mantelzorgwoning.

Vergunning aanvragen

Voor het bouwen van een pré-mantelzorgwoning heeft u een tijdelijke omgevingsvergunning nodig. U vraagt een tijdelijke omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket met uw DigiD.

 • Overleg uw plannen met de buurt voordat u een vergunning aanvraagt.
 • De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit over uw vergunning. Lukt dat niet binnen deze tijd, dan mag de gemeente maximaal 6 weken verlengen.

Aanvragen via Omgevingsloket

Meesturen

Stuur deze bijlagen mee met uw aanvraag in het Omgevingsloket:

 • plattegrond waarop staat waar de pré-mantelzorgwoning komt
 • tekening van de pré-mantelzorgwoning
 • verslag van het omgevingsgesprek
 • onderstaande verklaring pré-mantelzorgwoning
pdf Verklaring pre-mantelzorgwoning (PDF, 102.76 KB)

Kosten

In de legesverordening staat wat een omgevingsvergunning kost. De kosten hangen af van de bouwkosten van de pré-mantelzorgwoning.