Alcoholvergunning

Wilt u alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een drank- en horecavergunning of ontheffing nodig.

Wanneer heeft u een vergunning of ontheffing nodig

Een drank- en horecavergunning is nodig bij:

 • Het schenken van alcohol voor gebruik ter plaatse in een vast horecabedrijf. Vaste horecabedrijven zijn bijvoorbeeld cafés, restaurants, discotheken, lunchrooms maar ook sportkantines of gemeenschapshuizen.
 • Het verkopen van sterke drank (15 of meer volumeprocenten alcohol) dat niet ter plaatse wordt gedronken. Dit gebeurt in een slijtersbedrijf.

U vraagt een nieuwe vergunning aan:

 • Als u voor het eerst een horecabedrijf of slijterij gaat openen.
 • Als uw ondernemingsvorm verandert. Bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV.
 • Als de ondernemingsvorm niet verandert, maar de samenstelling ervan wijzigt. Bijvoorbeeld: in een vennootschap onder firma treedt een nieuwe vennoot toe.

U meldt een wijziging in de leidinggevenden:

 • Als er een nieuwe leidinggevende komt. De leidinggevende kan gelijk aan het werk.
 • Als er een leidinggevende vertrekt.

U heeft een ontheffing nodig als:

 • U bij een bijzondere gelegenheid tijdelijk zwak-alcoholhoudende drank verkoopt. Bijvoorbeeld bij een feest of evenement. U mag een ontheffing aanvragen voor maximaal twaalf aaneengesloten dagen.

U heeft geen vergunning of ontheffing nodig:

 • In een winkel of warenhuis waar geen of alleen zwak-alcoholhoudende dranken worden verkocht, dus geen sterke drank.
 • In cafetaria's.

Aanvragen

Vergunning aanvragen

Indien u een aanvraag voor of wijziging van een Alcoholwetvergunning in wilt dienen, vraagt u vooraf een overleg met team vergunningen. Bel naar de gemeente op (0478) 52 33 33 of mail naar teamAPV@venray.nl.

Ontheffing aanvragen en leidinggevende toevoegen/wijzigen

Vóór het invullen van het formulier, is het nodig dat u het opslaat op uw computer. Na invullen mailt u het naar administratieVTH@venray.nl. U kunt het formulier ook per post verzenden of in een gesloten envelop in onze brievenbus doen aan de Raadhuisstraat.

Overige aandachtspunten

 • Elk horecabedrijf heeft een exploitatievergunning nodig. Daarnaast heeft u misschien een reclamevergunning of terrasvergunning nodig.
 • Kijk ook eens in het horecabeleid.
 • Kijk in het bestemmingsplan of u in uw pand een horecabedrijf mag starten.
 • Gemeente Venray past de wet Bibob toe. Dit is om criminele activiteiten te voorkomen. U hoort hier meer over tijdens het intakegesprek.
 • U heeft als ondernemer een diploma sociale hygiëne nodig. Daarnaast moet u van onbesproken gedrag zijn en mag u niet onder curatele staan.
 • Gaat u uw horecabedrijf of slijterij verbouwen? Neem dan tijdig contact op met team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Combineren detailhandel en horeca (blurring)

Om aan te (blijven) sluiten bij de manier waarop mensen in deze tijd graag winkelen en uitgaan én om nieuwe (centrum)belevingen te ondersteunen, gedoogt de gemeente Venray sommige blurringactiviteiten. Dit betekent dat u als ondernemer in de gemeente Venray mengvormen van winkel en horeca mag toepassen. De mengvormactiviteit gaat over het verkopen en schenken van alcohol.

Voorbeelden van blurring

 • Een slijterij organiseert een proeverij in de eigen zaak.
 • Een horecazaak verkoopt dressing of wijn.
 • Een kledingwinkel verkoopt alcohol of schenkt ter plekke.
 • Een kapper schenkt een glaasje alcohol.

Aanmelden voor blurring

Wilt u blurring toepassen voor uw onderneming? Dan kunt u zich hier online voor aanmelden via onderstaande button:

Aanmelden voor blurring

Kosten

Drank- en horecavergunning Bedrag
Alcoholwetvergunning € 754,50
Aanpassing Alcoholwetvergunning door wijzigen van de inrichting € 65,20
Ontheffing Alcoholwet € 32