Alcoholvergunning

Wilt u alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een alcoholwetvergunning of ontheffing nodig.

Wanneer heeft u een vergunning of ontheffing nodig

Een Alcoholwetvergunning is nodig bij:

 • Het schenken van alcohol voor gebruik ter plaatse in een vast commercieel horecabedrijf. Vaste commerciële horecabedrijven zijn bijvoorbeeld cafés, restaurants, discotheken, lunchrooms. 
 • Het schenken van alcohol voor gebruik ter plaatse in een vast paracommercieel horecabedrijf. Vaste paracommerciële horecabedrijven zijn bijvoorbeeld sportkantines, gemeenschapshuizen of wijkcentra.
 • Het verkopen van sterke drank (15 of meer volumeprocenten alcohol) dat niet ter plaatse wordt gedronken. Dit gebeurt in een slijtersbedrijf.

U vraagt een nieuwe vergunning aan:

 • Als u een horecabedrijf of slijterij gaat openen.
 • Als uw ondernemingsvorm verandert. Bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV.
 • Als de ondernemingsvorm niet verandert, maar de samenstelling ervan wijzigt. Bijvoorbeeld: in een vennootschap onder firma treedt een nieuwe vennoot toe.

U meldt een wijziging in de leidinggevenden:

 • Als er een nieuwe leidinggevende komt. De leidinggevende kan gelijk aan het werk.
 • Als er een leidinggevende vertrekt.

U heeft een ontheffing nodig als:

 • U bij een bijzondere gelegenheid tijdelijk zwak-alcoholhoudende drank verkoopt. Bijvoorbeeld bij een feest of evenement. U mag een ontheffing aanvragen voor maximaal twaalf aaneengesloten dagen.

U heeft geen vergunning of ontheffing nodig:

 • In een winkel of warenhuis waar geen of alleen zwak-alcoholhoudende dranken worden verkocht, dus geen sterke drank.
 • In cafetaria's.

Aanvragen

Vergunning aanvragen

Als u een alcoholwetvergunning wilt aanvragen, doorloopt u onderstaande stappen:

Ontheffing aanvragen

Vul het aanvraagformulier digitaal inexterne-link-icoon

Wijziging doorgeven

Neem contact op via teamAPV@venray.nl of (0478) 52 33 33.

Leidinggevende toevoegen/wijzigen

 • Sla onderstaande formulieren op.
 • Vul als vergunninghouder het formulier 'aanvraag wijziging leidinggevende' in.
 • Iedere nieuwe leidinggevende vult het formulier 'verklaring leidinggevende in' en ondertekent deze.
 • Mail de formulieren naar administratieVTH@venray.nl. U kunt de formulieren ook per post verzenden of in een gesloten envelop in onze brievenbus doen aan de Raadhuisstraat.

Overige aandachtspunten

 • Elk horecabedrijf heeft een exploitatievergunning nodig. Daarnaast heeft u misschien een reclamevergunning of terrasvergunning nodig.
 • Kijk ook eens in het horecabeleidexterne-link-icoon.
 • Kijk in het bestemmingsplanexterne-link-icoon of u in uw pand een horecabedrijf mag starten.
 • Gemeente Venray past de wet Bibob toe. Dit is om criminele activiteiten te voorkomen. U hoort hier meer over tijdens het intakegesprek.
 • U heeft als ondernemer een diploma sociale hygiëne nodig. Daarnaast moet u van onbesproken gedrag zijn en mag u niet onder curatele staan.
 • Gaat u uw horecabedrijf of slijterij verbouwen? Neem dan tijdig contact op met team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Kosten

Soort vergunningBedrag
Alcoholwetvergunning€ 754,50
Aanpassing Alcoholwetvergunning door wijzigen van de inrichting€ 65,20
Ontheffing Alcoholwet€ 32
Bij- of afschrijving leidinggevende€ 32