Exploitatievergunning

Start u een onderneming waarin u eten, drinken of rookwaren gaat verkopen? Of laat u mensen overnachten? Dan heeft u een exploitatievergunning nodig.

Wat u moet weten

Start u een onderneming waar u alcohol verkoopt of schenkt? Dan heeft u naast een exploitatievergunning ook een Alcoholvergunning nodig.

 • Een exploitatievergunning is nodig bij een openbare inrichting. Hiervan is sprake als u een hotel, camping, recreatiepark, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis opent.
 • Daarnaast heeft u een vergunning nodig als u bedrijfsmatig logies verstrekt, dranken schenkt of rookwaren of eten voor directe consumptie verstrekt of bereidt.

Een exploitatievergunning is niet nodig bij:

 • campings, recreatieparken en bed- en breakfasts waar aan maximaal twintig personen gelijktijdig logies kan worden verstrekt
 • winkels waarbij eten en drinken verkopen niet het belangrijkst is, bijvoorbeeld een ontbijthoekje bij de bakker
 • zorginstellingen
 • musea
 • bedrijfskantines of –restaurants

Nieuwe vergunning aanvragen

 • Als u een openbare inrichting opent.
 • Als uw ondernemingsvorm verandert. Bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV.
 • Als de ondernemingsvorm niet verandert, maar de samenstelling ervan wijzigt. Bijvoorbeeld: in een vennootschap onder firma treedt een nieuwe vennoot toe.
 • Kijk ook eens in het horecabeleidexterne-link-icoon.

Vergunning aanpassen

 • Als uw pand bouwtechnisch verandert. Neem nog vóór de verbouwing contact op met team Vergunning, Toezicht en Handhaving.

Melden van een wijziging in leidinggevende

 • Als er een nieuwe leidinggevende komt. Wanneer u een Alcoholvergunning heeft, kan deze aangemelde leidinggevende meteen aan het werk. Wanneer u alleen een exploitatievergunning heeft en géén Alcoholvergunning, dan mag de leidinggevende niet aan het werk totdat op uw melding is beslist. 
 • Als een leidinggevende vertrekt.

Aanvragen

Vergunning aanvragen

Als u een exploitatievergunning wilt aanvragen, doorloopt u onderstaande stappen:

Wijziging doorgeven

Neem contact op via teamAPV@venray.nl of (0478) 52 33 33.

Leidinggevende toevoegen of wijzigen

 • Sla onderstaande formulieren op.
 • Als vergunninghouder, vult u het formulier 'aanvraag wijziging leidinggevende' in.
 • Iedere nieuwe leidinggevende vult het formulier 'verklaring leidinggevende in' en ondertekent deze.
 • Mail de formulieren naar administratieVTH@venray.nl. U kunt de formulieren ook per post verzenden of in een gesloten envelop in onze brievenbus doen aan de Raadhuisstraat.

Kosten

 • De kosten voor het behandelen van een aanvraag voor een exploitatievergunning zijn € 553,80.
 • De kosten voor het bij- of afschrijven van een leidinggevende zijn € 32 per aanvraag.