Exploitatievergunning

Start u een onderneming waarin u eten, drinken of rookwaren gaat verkopen? Of laat u mensen overnachten? Dan heeft u een exploitatievergunning nodig.

Wat u moet weten

Start u een onderneming waar u alcohol verkoopt of schenkt? Dan heeft u naast een exploitatievergunning ook een Drank- en horecavergunning nodig.

Een exploitatievergunning is nodig bij een openbare inrichting. Hiervan is sprake als u een hotel, camping, recreatiepark, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis opent.

Zijn bovenstaande categorieën niet van toepassing? Dan heeft u een vergunning nodig als u bedrijfsmatig logies verstrekt, dranken schenkt of rookwaren of eten voor directe consumptie verstrekt of bereidt.

Een exploitatievergunning is niet nodig bij:

 • campings, recreatieparken en bed- en breakfasts waar aan maximaal twintig personen gelijktijdig logies kan worden verstrekt;
 • winkels waarbij eten en drinken verkopen niet het belangrijkst is, bijvoorbeeld een ontbijthoekje bij de bakker;
 • zorginstellingen;
 • musea;
 • bedrijfskantines of –restaurants.

Nieuwe vergunning aanvragen

 • Als u voor het eerst een openbare inrichting opent.
 • Als uw ondernemingsvorm verandert. Bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV.
 • Als de ondernemingsvorm niet verandert, maar de samenstelling ervan wijzigt. Bijvoorbeeld: in een vennootschap onder firma treedt een nieuwe vennoot toe.
 • Kijk ook eens in het horecabeleid.

Vergunning aanpassen

 • Als uw pand bouwtechnisch verandert. Neem nog vóór de verbouwing contact op met team Vergunning, Toezicht en Handhaving.

Melden van een wijziging in leidinggevende

 • Als er een nieuwe leidinggevende komt. De leidinggevende kan meteen aan het werk.
 • Als een leidinggevende vertrekt.

Aanvragen

Vergunning aanvragen

Indien u een aanvraag voor of wijziging van een exploitatievergunning wilt indienen, vraagt u vooraf een overleg met het team Vergunning, Toezicht en Handhaving. Bel naar de gemeente op (0478) 52 33 33 of mail naar teamAPV@venray.nl.

Leidinggevende toevoegen of wijzigen

Vul onderstaand formulier 'aanvraag wijziging leidinggevende' in. Vul ook per leidinggevende het formulier 'verklaring leidinggevende in'. Voordat u het formulier invult, dient u het eerst op te slaan op uw computer. Na het invullen mailt u het formulier naar administratieVTH@venray.nl. Per post verzenden of afgeven in een gesloten envelop in de brievenbus van de gemeente kan ook.

Kosten

De kosten voor het behandelen van een aanvraag voor een exploitatievergunning zijn € 533.