Verzoek om handhaving

Denkt u dat er regels worden overtreden die te maken hebben met bouwen, milieu of ruimtelijke regels (bijvoorbeeld het bestemmingsplan)? En heeft u daar zelf direct last van? Dan kunt u dit aan ons melden.

Melding voor handhaving

Wanneer u overlast ervaart (van bijvoorbeeld verkeer, bouw of milieu) en vermoedt dat regels van de gemeente niet worden nageleefd, doet u een melding. 

Melding doorgeven

Handhavingsverzoek

Gaat het om een situatie waarbij regels worden overtreden en komt u er met de overtreder niet uit? Bijvoorbeeld als u weet dat er niet volgens de regels gebouwd wordt, of dat er niet volgens de regels een boom gekapt wordt. Dan kan het zijn dat een melding niet voldoende is. Als u direct persoonlijk belang heeft bij de handhaving van de regels, kunt u een verzoek om handhaving indienen. Hiermee vraagt u de gemeente om een besluit tot handhaving van de regels. Het gaat dus niet direct om een controle van de overlast door handhaving. Daarvoor doet u een melding.

Wat doet de gemeente met een verzoek om handhaving?

De gemeente neemt een officieel besluit over uw verzoek. De gemeente kan besluiten om te handhaven, maar kan ook besluiten om niets te doen. Bijvoorbeeld als binnenkort de overlast stopt. Of als er bijzondere omstandigheden zijn. U kunt bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. Kijk voor meer informatie over bezwaar maken op onze pagina Bezwaarschrift indienen.

Verzoek om handhaving indienen

U kunt het verzoek op 2 manieren indienen:

 • online met uw DigiDexterne-link-icoon
 • Schriftelijk:
  Stuur een brief naar de gemeente.
  Vermeld in uw brief:
  • uw naam
  • uw adres
  • uitleg over uw verzoek: u schrijft waar u overlast van heeft en waarom u wilt dat de gemeente gaat handhaven
  • onderteken de brief met uw handtekening
   Stuur uw brief naar:

Gemeente Venray
College van Burgemeester & Wethouders
Postbus 500
5800 AM Venray