Melding

Wilt u bij de gemeente een melding doen van (geluids-)overlast, of gevaar, zoals losliggende stoeptegels, een verstopt riool, gewonde dieren, ongedierte of zwerfvuil? Of wilt u melden dat iets kapot is? U kunt dit direct melden.

Melding doorgeven

Zaken die niet van de gemeente zijn, behandelen we niet. Zie hieronder waar u dan wel terecht kunt.

Straatverlichting kapot

Feestverlichting in Venray centrum

Voor vragen of opmerkingen over feestverlichting in het centrum kunt u contact opnemen met info@venray-centraal.nl.

Dieren en ongedierte

 • Gewonde, zieke of dode dieren: geef de melding online door. Spoed? Bel dan 24 uur per dag naar (0478) 52 33 33
 • Zwerfdieren: meld deze dieren bij pension, seniorenopvang & asiel op de Smakterheide
 • Mishandelde dieren of vermoeden daarvan: Bel naar 144 Red een dier of kijk op rijksoverheid.nl
 • Ratten: geef de melding online door of bel naar (0478) 52 33 33
 • Ongedierte zoals muizen, zilvervisjes, kakkerlakken of pissebedden: deze moet u zelf bestrijden. Of schakel een ongediertebestrijder in
 • Ongedierte in gemeentelijke eigendommen (bijv. bomen) zoals wespen of eikenprocessierupsen: geef de melding online door of bel naar: (0478) 52 33 33

Riool verstopt

 • Controleer of de verstopping op gemeentegrond of op uw eigen perceel zit. Huur hiervoor eventueel een gespecialiseerd bedrijf in
 • Zit de rioolverstopping op gemeentegrond? Neem dan contact op met de gemeente
 • Problemen buiten de bebouwde kom (drukriool)? Bel Firma Kanters via (0413) 388 388 (24 uur per dag)
 • Spoed? Bel dan naar de gemeente (0478) 52 33 33, of naar Firma Kanters (0413) 38 83 88 (24 uur per dag)

Verkeer, glasvezel en water

Overlast bouw en milieu

Meldingen over bouw en milieu kunt u 24 uur per dag doorgeven via (0478) 52 33 33. Denk aan:

 • overlast door stank, licht of geluid
 • asbest of bodemverontreiniging
 • overlast van bouwactiviteiten
 • overlast van milieuactiviteiten

U mag uw melding anoniem melden. U ontvangt dan geen terugkoppeling. Afhankelijk van uw klacht wordt een toezichthouder ingeschakeld.

Voor een melding over het toepassen van mest en bestrijdingsmiddelen kunt u terecht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Spoedmelding

Bij spoed handelen we meteen. Bijvoorbeeld bij onveilige situaties. Of bij milieuoverlast (verontreiniging, stank, stof, gevaarlijke stoffen en dergelijke). Bel 24 uur per dag naar (0478) 52 33 33. Zonder spoed lossen we het probleem op in de planning van het dagelijks onderhoud.