Melding

Wilt u bij de gemeente een melding doen van overlast, of gevaar, zoals losliggende stoeptegels, een verstopt riool, gewonde dieren, ongedierte of zwerfvuil? Of wilt u melden dat iets kapot is? U kunt dit direct melden.
 • Bij spoed handelen we meteen. Bijvoorbeeld bij onveilige situaties. Of bij milieuoverlast (verontreiniging, stank, stof, gevaarlijke stoffen en dergelijke). Bel 24 uur per dag naar (0478) 52 33 33. Zonder spoed lossen we het probleem op in de planning van het dagelijks onderhoud
 • Zaken die niet van de gemeente zijn, behandelen we niet. Zie hieronder waar u dan wel terecht kunt

Straatverlichting kapot

Feestverlichting in Venray centrum

Voor vragen of opmerkingen over feestverlichting in het centrum kunt u contact opnemen met info@venray-centraal.nl.

Dieren en ongedierte

 • Gewonde, zieke of dode dieren: geef de melding online door. Spoed? Bel dan 24 uur per dag naar (0478) 52 33 33
 • Zwerfdieren: meld deze dieren bij pension, seniorenopvang & asiel op de Smakterheide
 • Mishandelde dieren of vermoeden daarvan: Bel naar 144 Red een dier of kijk op rijksoverheid.nl
 • Ratten: geef de melding online door of bel naar (0478) 52 33 33
 • Ongedierte zoals muizen, zilvervisjes, kakkerlakken en pissebedden: deze moet u zelf bestrijden of schakel een ongediertebestrijder in
 • Ongedierte in gemeentelijke eigendommen (bijv. bomen) zoals wespen, processierups: geef de melding online door of bel naar: (0478) 52 33 33

Riool verstopt

 • Controleer of de verstopping op gemeentegrond zit of op uw eigen perceel zit. Huur hiervoor eventueel een gespecialiseerd bedrijf in.
 • Zit de rioolverstopping op gemeentegrond? Neem dan contact op met de gemeente
 • Problemen buiten de bebouwde kom (drukriool)? Bel Firma Kanters via (0413) 388 388 (24 uur per dag)
 • Spoed? Bel dan naar de gemeente (0478) 52 33 33, of naar Firma Kanters (0413) 38 83 88. Dat kan 24 uur per dag

Verkeer, glasvezel en overig