Melding

Wilt u bij de gemeente een melding doen van geluidoverlast, losliggende stoeptegels, een verstopt riool, ongedierte, zwerfvuil of klachten over kroonringen? Of wilt u melden dat iets kapot is? U kunt dit direct online melden. Team Openbare ruimte gaat er dan mee aan de slag. U kunt uw melding ook doorgeven via de MijnGemeente app. Deze is te downloaden in de App Store of Google Play Store. Hieronder ziet u ook waar u terecht kunt voor overige meldingen.

Straatverlichting kapot

 • Online: website van Montad.
 • Telefonisch: (085) 330 26 61. Vermeld bij voorkeur het mastnummer.

Feestverlichting in Venray centrum

Voor vragen of opmerkingen over feestverlichting in het centrum kunt u contact opnemen met info@venray-centraal.nl.

Dieren en ongedierte

 • Dode dieren: geef de melding online door. Spoed? Bel dan 24 uur per dag (0478) 52 33 33.
 • Zwerfdieren (gezelschapsdieren): gevonden honden, katten en beschermde natuurdieren kunt u melden aan de Dierenambulance Noord-Limburg op (0478) 22 08 00. Deze dieren kunnen terecht bij pension, seniorenopvang & asiel Op de Smakterheide.
 • Mishandelde dieren of vermoeden daarvan: bel naar 144 Red een dier.
 • Ratten: geef de melding online door of bel (0478) 52 33 33.
 • Ongedierte zoals muizen, zilvervisjes, kakkerlakken of pissebedden: deze moet u zelf bestrijden. Of schakel een ongediertebestrijder in.
 • Ongedierte in gemeentelijke eigendommen (bijv. bomen) zoals eikenprocessierupsen: geef de melding online door of bel (0478) 52 33 33.

Riool verstopt

 • Controleer of de verstopping op gemeentegrond of op uw eigen perceel zit. Huur hiervoor eventueel een gespecialiseerd bedrijf in.

Let op voor onbetrouwbare rioolbedrijven. Ook als deze bovenaan staan bij de zoekresultaten van zoekmachines. Twijfelt u of u te maken heeft met een betrouwbaar bedrijf? Neem dan contact met ons op.

 • Zit de rioolverstopping op gemeentegrond? Bel de gemeente via (0478) 52 33 33.
 • Problemen buiten de bebouwde kom (drukriool)? Bel Firma Kanters via (0413) 388 388 (24 uur per dag).
 • Spoed? Bel de gemeente via (0478) 52 33 33, of Firma Kanters via (0413) 38 83 88 (24 uur per dag).

Verkeer, glasvezel en water

Overlast bouw en milieu

Meldingen over bouw en milieu kunt u 24 uur per dag doorgeven via (0478) 52 33 33. Denk aan:

 • overlast door stank, licht of geluid;
 • asbest of bodemverontreiniging;
 • overlast van bouwactiviteiten;
 • overlast van milieuactiviteiten.

Voor een melding over het toepassen van mest en bestrijdingsmiddelen kunt u terecht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

U mag overlast ook anoniem melden. U ontvangt dan geen verdere terugkoppeling. Afhankelijk van uw klacht wordt een toezichthouder ingeschakeld.

Nog steeds overlast na uw melding?

Heeft u nog steeds overlast na het doen van uw melding? Dan kunt u een schriftelijk 'verzoek om handhaving' doen. U mag dit alleen doen als u belanghebbende bent. Dit betekent dat u er belang bij heeft. Denk bijvoorbeeld aan een buurman die bouwt zonder vergunning.

Dit doet u door een brief aan de gemeente te sturen. Vermeld in uw brief:

 • uw naam;
 • uw adres;
 • uitleg over uw verzoek: u schrijft waar u overlast van heeft en waarom u wilt dat de gemeente gaat handhaven;
 • onderteken de brief met uw handtekening.

Stuur uw brief naar:

Gemeente Venray
College van Burgemeester & Wethouders
Postbus 500
5800 AM Venray

Wat doet de gemeente met een verzoek om handhaving?

De gemeente neemt een officieel besluit over uw verzoek. De gemeente kan besluiten om te handhaven, maar kan ook besluiten om niets te doen. Bijvoorbeeld als binnenkort de overlast stopt. Of als er bijzondere omstandigheden zijn. U kunt bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. Kijk voor meer informatie over bezwaar maken op onze pagina Bezwaarschrift indienen.

Spoedmelding

Bij spoed handelen we meteen. Bijvoorbeeld bij onveilige situaties. Of bij milieuoverlast (verontreiniging, stank, stof, gevaarlijke stoffen en dergelijke). Bel 24 uur per dag (0478) 52 33 33. Zonder spoed lossen we het probleem op in de planning van het dagelijks onderhoud.

Heeft u een melding voor de politie die geen spoed heeft, bel dan (0900) 88 44. Bij spoed belt u natuurlijk altijd 112.