Melding

Wilt u bij de gemeente melden dat iets kapot is, overlast geeft of een gevaar veroorzaakt? Zoals een gevaarlijke kuil of milieuoverlast? Is de gemeente de partij die de onveilige situatie moet verbeteren? U kunt dit direct online melden.

Milieuoverlast? Bel ons: (0478) 52 33 33. Dat kan 24 uur per dag.

Wat u moet weten

  • Spoed vereist? Dan handelen we meteen
  • Vereist uw melding geen spoed? Dan behandelen we uw melding niet meteen. We lossen dan het probleem op in de planning van het dagelijks onderhoud in de openbare ruimte.
  • Zaken die niet van de gemeente zijn, behandelen we niet

Door bezuinigingen is het onderhoud van groen en bestrating naar beneden bijgesteld.

Milieuoverlast

Last van geluid, stof, kunstlicht of stank? Verontreiniging van bodem, lucht of water? Onveilige situaties met gevaarlijke stoffen?

Telefonisch melden

Wilt u uw melding telefonisch doorgeven? Dat kan (anoniem) via nummer (0478) 52 33 33.

Kapotte straatverlichting

Feestverlichting in Venray centrum

Voor vragen of opmerkingen over feestverlichting in het centrum kunt u contact opnemen met info@venray-centraal.nl of kijk op www.venray-centraal.nl.

Andere meldingen over straatverlichting mailt u naar gemeente@venray.nl.

Riool verstopt

  • Controleer of de verstopping op gemeentegrond zit of op uw eigen perceel zit. Huur hiervoor eventueel een gespecialiseerd bedrijf in.
  • Zit de rioolverstopping op gemeentegrond? Neem dan contact op met de gemeente
  • Problemen buiten de bebouwde kom (drukriool)? Bel Firma Kanters via (0413) 388 388 (24 uur per dag)
  • Spoed? Bel dan naar de gemeente (0478) 52 33 33, of naar Firma Kanters (0413) 388 388. Dat kan 24 uur per dag