Verhuizing doorgeven

Gaat u binnen de gemeente Venray verhuizen? Of verhuist u vanuit een andere Nederlandse gemeente naar Venray? Geef uw verhuizing op tijd door. Uiterlijk vijf dagen na de verhuisdatum of maximaal vier weken ervoor.

Wat u moet weten

 • U geeft de verhuizing door bij de gemeente waar u gaat wonen. U kunt hiervoor een afspraak op het gemeentehuis maken externe-link-icoonof neem telefonisch contact met ons op voor het inplannen van uw afspraak.
 • Wilt u zich vanuit het buitenland inschrijven in Venray? Zie hiervoor Verhuizen vanuit het buitenland.
 • Geeft u de verhuizing later dan vijf dagen na de verhuisdatum door? Dan telt de dag waarop u de verhuizing doorgeeft als verhuisdatum.
 • De adreswijziging is vijf dagen na uw verhuisdatum verwerkt. U kunt uw gegevens en het aantal ingeschreven bewoners op uw adres controleren via MijnOverheid.nlexterne-link-icoon.
 • Verhuist u vanuit een andere gemeente naar Venray? U hoeft zich niet uit te schrijven bij de oude gemeente. Uw oude gemeente krijgt automatisch het nieuwe adres door.
 • Wij geven uw verhuizing door aan instanties die uw gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van wettelijke taken. Dan lopen zaken zoals uw uitkering, toeslagen of vergunningen gewoon door. Op Wiekrijgtmijngegevens.nlexterne-link-icoon kunt u zien welke instanties uw gegevens kunnen krijgen.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

 • Iedereen van 16 jaar of ouder
 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 18 jaar
 • Uw curator als u onder curatele bent gesteld
 • Een gemachtigde
 • Woont u op hetzelfde adres en verhuist u naar hetzelfde nieuwe adres? Dan kunt u de verhuizing doorgeven voor uw ouders, uw meerderjarige kind(eren), uw echtgenoot of geregistreerd partner. 

Woont er al iemand op het adres?

Dan moet u bij het doorgeven van de verhuizing bewijzen dat die persoon toestemming geeft dat u daar woont. Meestal staat de naam van die persoon op het koopcontract of huurcontract. We noemen dit de hoofdbewoner. U kunt dit als volgt bewijzen:

 • De hoofdbewoner vult het formulier 'Verklaring van inwoning' in. 
 • Upload het formulier als u digitaal uw verhuizing doorgeeft. Of neem het formulier mee als u in het gemeentehuis uw verhuizing doorgeeft.

Meenemen

Als u uw verhuizing komt melden op het gemeentehuis, neemt u het volgende mee naar de afspraak:

 • uw geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of rijbewijs;
 • als er al iemand ingeschreven staat op het nieuwe adres: het formulier 'Verklaring  van inwoning' en (een kopie van) het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.

Kosten

Een verhuizing doorgeven is gratis.