Verbeteren leefbaarheid Henseniuskwartier

Henseniuskwartier is de naam van de buurt Langstraat/Paterslaan/Henseniusstraat in het centrum van Venray. De gemeente overlegt regelmatig met ondernemers en inwoners in dit gebied over maatregelen om de leefbaarheid en de veiligheid te verbeteren.

Venrayse coffeeshops blijven voorlopig op huidige plek

Beide Venrayse coffeeshops blijven voorlopig op de huidige plek in het Henseniuskwartier. Een gedwongen verplaatsing binnen of buiten de gemeente is in elk geval tot 2029 niet aan de orde. We willen eerst weten wat het resultaat is van een landelijke proef met een gesloten coffeeshopketen. En we zijn benieuwd of de legalisering van cannabis in Duitsland effect heeft op vraag en aanbod in Venray. 

We passen het vestigingsbeleid voor coffeeshops aan 

Op dit moment is een coffeeshop alleen toegestaan in de binnenring van Venray. Met het aanpassen van het vestigingsbeleid (midden 2024) maken we een vrijwillige verplaatsing van een coffeeshop naar de rand van Venray mogelijk. 

We kijken naar aanvullende parkeermaatregelen 

In 2023 is een proef uitgevoerd om het Henseniuskwartier verkeersluwer te maken. De Henseniusstraat is toen op bepaalde momenten afgesloten geweest voor gemotoriseerd verkeer. Uit de evaluatie blijkt dat een permanente afsluiting voor gemotoriseerd verkeer niet wenselijk en mogelijk is. Wel bekijken we (2024) of we aanvullende parkeermaatregelen kunnen treffen om verkeersoverlast tegen te gaan.

We pakken illegale (kamer)bewoning aan

Binnen het omgevingsplan Centrum Venray zijn voor kamerverhuur in het Henseniuskwartier afwijkende normen vastgelegd. Daarnaast is de Wet goed verhuurderschap per 1 juli 2023 van kracht geworden. We gaan in beeld brengen of er in het Henseniuskwartier sprake is van illegale of ongewenste situaties. 

De openbare verlichting is aangepast 

In 2023 zijn op verschillende plekken in de buurt lantaarnpalen vervangen door nieuwe lichtmasten met ledverlichting. Ook zijn er lampen bijgeplaatst.

Er is meer groen aangeplant 

Op verschillende plekken in de buurt zijn nieuwe groenperken gekomen, zijn bestaande groenperken uitgebreid of planten vervangen. 

De straatcoach blijft toezicht houden 

Ook in 2024 (in ieder geval tot 1 oktober) blijft er in het Henseniuskwartier een straatcoach aanwezig op drukke tijden, variërend tussen 16 en 22 uur. Die houdt toezicht en spreekt mensen aan op ongewenst gedrag. Dit draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De straatcoach is tijdens diensttijd te bereiken via T (06) 14 25 67 05.   

Overlast- en criminaliteitscijfers in de buurt zijn gedaald 

Er zijn minimale registraties van criminele feiten in het Henseniuskwartier, zoals diefstal, vernielingen, rijden onder invloed en mishandeling. Het aantal neemt bovendien af ten opzichte van andere jaren. Ook de ervaren overlast in de buurt door bijvoorbeeld drugs- en drankgebruik, openbare dronkenschap of jeugdoverlast is afgenomen. We blijven het veiligheidsbeeld in de wijk jaarlijks meten en bespreken dit met de gemeenteraad en met de begeleidingsgroep Henseniuskwartier. Zo houden we vinger aan de pols in de buurt en kunnen we tijdig maatregelen treffen als dat nodig is.

Actief meedenken?

Wilt u een actieve bijdrage leveren aan een leefbaar Henseniuskwartier?  Neem dan contact op met projectleider Wilco van der Bas via (0478) 52 33 33 of wilco.van.der.bas@venray.nl.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over het Henseniuskwartier? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.externe-link-icoon

Projecthistorie

Nog even alle belangrijke mijlpalen op een rij: