Venray Bespaart

Gemeente Venray heeft voor dit jaar subsidie gekregen van het Rijk om verschillende acties te organiseren om het energieverbruik van inwoners met een eigen woning of huurhuis te verlagen.

Wat doen we allemaal?

1. Actie € 90 subsidie voor energiebesparende artikelen beëindigd

De campagne van € 90,- subsidie voor kleine energiebesparend artikelen, de zogenoemde RREW-subsidie, is afgelopen. De subsidiepot die de gemeente van het Rijk had gekregen, is leeg. U kunt geen aanvragen meer doen. Of er nieuwe subsidie komt in 2023, is nu niet bekend.
Er komt wel een subsidieregeling voor energiebesparende artikelen voor mensen die eerder een energietoeslag van de gemeente hebben gehad. Iedereen die recht heeft op die nieuwe subsidie, krijgt daarover een brief thuisgestuurd. Daar wordt alles in uitgelegd.

2. Duurzaam Bouwloket – uw besparingsadviseur

In opdracht van de gemeenten helpt Duurzaam Bouwloket u als woningeigenaar met gratis en onafhankelijk advies over het energiezuinig, comfortabel en eventueel aardgasvrij maken van hun woning.
De komende jaren gaat er voor woningbezitters in Nederland een hoop veranderen en daar wil Duurzaam Bouwloket zo goed mogelijk bij ondersteunen. Op korte termijn kunt u al maatregelen nemen om het aardgasverbruik te verminderen en zo de energierekening te verlagen. Een digitaal hulpmiddel daarbij is het stappenplan van Duurzaam Bouwloket.

Wat vindt u op het Duurzaam Bouwloket?

  • Gratis helpdesk: vraag hulp van bouwkundige adviseurs.
  • Online stappenplan voor uw woning: advies op maat.
  • Energiebesparende maatregelen: goede voorbeelden van eenvoudig te nemen maatregelen.
  • Subsidies en financieringsregelingen: vul uw postcode en huisnummer in en zie in één oogopslag welke regelingen beschikbaar zijn.

Gratis helpdesk

Stel uw vraag aan bouwkundig adviseurs via:

Beschikbaar op werkdagen van 09.00 – 17:30 uur.

3. Warmtescans eigen woningen

De gemeente heeft in het winterseizoen 2021/2022 voor de tweede keer warmtescans laten uitvoeren. De resultaten zijn op een drukbezochte infobijeenkomst op 23 mei 2022 in het gemeentehuis besproken. Er zijn geen plannen om in het winterseizoen 2022/2023 nieuwe scans uit te voeren.

4. Plus-je-huis

Ook Volta Limburg helpt u besparen op uw energiekosten. Een adviseur kijkt samen met u naar de maatregelen die u kunt treffen om uw huis energiezuiniger te maken en wat u daarmee kunt besparen op uw maandlasten. 

5. Energiearmoede en € 800 energietoeslag

De Rijksoverheid heeft eenmalig een energietoeslag van € 1.300,- beschikbaar gesteld voor mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Venray gaat nog iets verder door huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum, op aanvraag een energietoeslag te verstrekken van € 650,-.

Subsidie energiebesparende maatregelen

Behalve de energietoeslag, is er ook een subsidie beschikbaar voor de aanschaf van energiebesparende artikelen of voor het vervangen van witgoed. Hebt u (eerder) energietoeslag van de gemeente gehad en hebt u over dit onderwerp in december een brief gehad, dan kunt u van deze subsidieregeling gebruik maken. Als uw aanvraag voor energietoeslag nog in behandeling is, kan deze brief pas in januari komen. Lees meer op onze pagina Energietoeslag voor lagere inkomens.

Aanvragen

Kijk op de pagina Energietoeslag voor lagere inkomen of u recht hebt op de energietoeslag. Hier vindt u ook het aanvraagformulier.

Energieconsulent Geert Geujen

Geert Geujen is de energieconsulent voor inwoners, ondernemers, sportverenigingen en instellingen binnen gemeente Venray. U kunt bij hem terecht met vragen, bijvoorbeeld over:

  • besparen op energiekosten en duurzaam wonen (woningisolatie, HR-glas, warmtepompen, zonneboilers, elektrisch koken);
  • de ISDE rijkssubsidie voor isolatie, HR-glas, warmtepompen en zonneboilers voor woningeigenaren;
  • energielabels voor woningen;
  • acties die de gemeente organiseert, zoals Venray Bespaart;
  • energiebesparing voor bedrijven;
  • het energiezuiniger maken van sport- en wijkaccommodaties en het zelf opwekken van groene stroom en zonnepanelen.

Vragen?

Neem dan contact op met onze adviseur energie en duurzaamheid Geert Geujen. Geert is bereikbaar via geert.geujen@venray.nl of via 06 – 34 27 38 00. Hij helpt u graag verder!