Social Return on Investment bij Kinderopvang 't Nest

“Toen mij de kans werd geboden om te solliciteren op de functie van hulpkracht bij Kinderopvang ’t Nest, ging mijn hart sneller kloppen. Dit was precies waar ik naar op zoek was!”, lacht Linnith Berkhout (44 jaar).

Kinderopvang 't

Tekst: Artz Tekstwerk, Annemarie Gerrits-Artz
Foto: Laura Schapendonk

Afstand tot de arbeidsmarkt

Linnith werkt nu al anderhalf jaar bij Kindcentrum ’t Nest op KC Eigenwijs in Oirlo, na ruim vijf jaar in de bijstand te hebben gezeten. Voor ’t Nest was Linnith in 2019 de eerste kandidaat die vanuit het social return traject werd aangenomen. “De gemeente Venray stimuleert organisaties om open te staan voor het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is bij ons kindcentrum zo goed bevallen dat we nu ieder jaar kijken naar plaatsing van een nieuwe kandidaat die we een tweede kans kunnen bieden!” licht clustermanager Gonnie Op het Veld toe. Sinds september 2020 is ook Wies van Bergen (20 jaar) vanuit het Social Return on Investment project gestart bij ’t Nest. Zij werkt als groepshulp bij KC Krokodaris in het Brukske.

Nieuwe functie gecreëerd

“De gemeente Venray is altijd al een belangrijke samenwerkingspartner voor ons, dus wij willen ook graag iets terugdoen”, vertelt Gonnie. “Daarbij staat bij ’t Nest maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel en zijn wij in 2019 gaan kijken hoe we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij ons konden plaatsen. Wij hebben hiervoor een nieuwe functie moeten creëren, aangezien het kindcentrum alleen met gediplomeerde mensen werkt. Op dat moment was het op de locatie in Oirlo erg druk. Ondersteuning was zowel voor de kinderen als voor de pedagogisch medewerkers zeer gewenst. Dus Linnith kwam als hulpkracht als geroepen!”

Twee vliegen in één klap

“Ik was vroeger kraamverzorgster”, vertelt Linnith. “Door privéomstandigheden kon ik als alleenstaande moeder met drie jonge kinderen dit beroep niet meer uitoefenen. Mijn jobcoach van de gemeente Venray heeft mij een aantal mogelijke banen aangeboden en ik heb bij verschillende bedrijven gewerkt, maar dit is mij echt op het lijf geschreven!” Gonnie meldt dat ze bij de keuze uit een aantal kandidaten al snel de voorkeur gaf aan Linnith. “Je gunt iedereen natuurlijk de kans op een nieuwe start, maar Linnith was qua opleiding en interesse ideaal voor ons kindcentrum: ze heeft affiniteit met kinderen en ze wil zich blijven ontwikkelen. Dat spreekt mij altijd aan. We kunnen dus veel voor elkaar betekenen. Met social return sla je in principe twee vliegen in één klap: je biedt mensen een kans om (opnieuw) toe te treden tot de arbeidsmarkt én je bent geholpen met jouw werkzaamheden!”

Samenwerking

De begeleiding vanuit de gemeente Venray ervaart Gonnie als zeer prettig. “Ik heb samen met de coördinator van het Bureau Social Return On Investment gesprekken met de kandidaten gevoerd. Als organisatie krijg je de ruimte om zelf de beslissing te nemen en te kijken hoe een sollicitant past binnen jouw bedrijfsvoering.

Blijven ontwikkelen

Linnith heeft het goed naar de zin bij het kindcentrum. “Ik werd op de eerste dag warm onthaald en kreeg meteen de ruimte om mezelf op mijn eigen tempo te laten zien. De collega’s vonden het ook prettig dat er een extra functie was gecreëerd; hiermee konden zaken die door tijdgebrek waren blijven liggen, weer opgepakt worden. Ik vind het persoonlijk geweldig mooi om de kinderen van het kinderdagverblijf te zien opgroeien en zich vormen. Ik ben dan ook enorm blij dat ik deze kans heb gekregen en deze met beide handen heb gegrepen. De tijd dat ik geen werk had en thuis voor mijn gevoel stilstond in ontwikkeling, vond ik moeilijk. Ik kan me nog herinneren hoe gelukkig ik was dat ik naar de winkel mocht om een schrift te kopen voor mijn opleiding! Jezelf blijven uitdagen is heel belangrijk; ontwikkeling stopt nooit, wat mij betreft!”

Investering in de toekomst

Gonnie is het roerend met haar eens. “Na één jaar op basis van de SROI regeling bij ons gewerkt te hebben, is Linnith een opleiding gaan doen. Na afronding van deze studie kan ze doorstromen naar een functie die wel regulier in onze organisatie bestaat. Hoe mooi is dat! Dit past ook in dit werkveld en de missie en visie van ’t Nest; een plek voor ieder om zich te ontwikkelen en waar ‘samen’ zorgt voor een stevige basis. Waar leven tot bloei komt. Waar we met vallen én opstaan zorgen dat iedereen uitvliegt. Dag in, dag uit. Los van het maatschappelijke belang vind ik het Social Return on Investment project voor iedere organisatie essentieel. Je investeert hiermee in de toekomst!”