Inkoop en aanbesteding

De gemeente Venray koopt allerlei producten, diensten en werken in. Van grote, unieke projecten zoals ingrijpende wegreconstructies tot de aanschaf van software pakketten. Maar ook elektriciteit, Wmo-hulpmiddelen, afvalinzameling, schoonmaak, kantoormeubilair, inhuur van personeel, et cetera. Om de marktpartijen eerlijk te benaderen en gelijk te behandelen heeft de gemeente Venray in haar inkoopbeleid vastgelegd hoe we opdrachten in de markt zetten door middel van een aanbesteding

Aanbesteding

Een aanbesteding is een procedure waarbij de gemeente Venray bedrijven de mogelijkheid biedt om offerte uit brengen voor het uitvoeren van een opdracht; zoals een werk, levering of dienst.

De gemeente Venray is hierbij gebonden aan de wetgeving zoals benoemd in de Aanbestedingswet en haar eigen regels die verwoord zijn in het inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden.

De ingediende offertes worden beoordeeld op een zogenaamd gunningscriterium zoals economisch meest voordelige inschrijving of laagste prijs. De meest geschikte partij wordt gekozen.

De gemeente Venray publiceert haar openbare aanbestedingen op de website TenderNed. Op deze aanbestedingen kunnen alle partijen reageren die geïnteresseerd zijn in de opdracht en aan de gestelde geschiktheidscriteria voldoen.

Een onderhandse aanbesteding is een aanbesteding waarvoor bedrijven direct worden uitgenodigd. Ook deze aanbestedingen probeert de gemeente Venray zoveel mogelijk digitaal via TenderNed te doorlopen.

Inkoopbeleid en voorwaarden

pdf Inkoopbeleid gemeente Venray 2016 (PDF, 121.16 KB)

 

pdf Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Venray 2019 (PDF, 484.02 KB)

 

Tot en met 3 november 2019 waren onderstaande inkoopvoorwaarden van toepassing:

pdf Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Venray 2012 (PDF, 93.95 KB)

 

Klacht over een aanbesteding?

Heeft u een klacht over onze inkoop en aanbesteding? Dien uw klacht in volgens onze voorwaarden en richtlijnen:

pdf Klachtenregeling gemeente Venray: voorwaarden en richtlijnen (PDF, 226.3 KB)