Inkoop en aanbesteding

De gemeente Venray koopt allerlei producten en diensten in bij bedrijven. Om de bedrijven eerlijk te benaderen en gelijk te behandelen, heeft de gemeente Venray in haar inkoopbeleid vastgelegd hoe we opdrachten in de markt zetten door middel van een aanbesteding. Daarnaast kijken we bij elke opdracht of het bedrijf, naast het bieden van een goede prijs en kwaliteit, kan bijdragen aan doelstellingen zoals duurzaamheid en social return.

Aanbesteding

Bij een aanbesteding vragen we bedrijven om een offerte uit brengen voor het uitvoeren van een opdracht. Dat kunnen grote projecten zijn zoals wegreconstructies, maar bijvoorbeeld ook de aanschaf van software pakketten, elektriciteit, Wmo-hulpmiddelen en inhuur van personeel.

Alle offertes worden beoordeeld en de aanbieder met de beste offerte krijgt de opdracht. We kijken daarbij niet alleen naar de prijs en kwaliteit, maar ook of het bedrijf kan bijdragen aan onze doelstellingen zoals duurzaamheid en social return.

Alle openbare aanbestedingen publiceren we op de website TenderNedexterne-link-icoon. Op deze aanbestedingen kunnen alle partijen reageren die geïnteresseerd zijn in de opdracht en aan de gestelde geschiktheidscriteria voldoen.

Een onderhandse aanbesteding is een aanbesteding waarvoor bedrijven direct worden uitgenodigd. Ook deze aanbestedingen probeert de gemeente Venray zoveel mogelijk digitaal via TenderNed te doorlopen.

Inkoopbeleid en algemene inkoopvoorwaarden

Bij een aanbesteding is gemeente Venray gebonden aan de Aanbestedingswetexterne-link-icoon, haar eigen inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden:

Social Return on Investment

De gemeente vraagt aan elke opdrachtnemer om een bepaald deel van de opdrachtwaarde te bestemmen voor werkgelegenheid en/of leerwerkplekken. Als eis nemen we in aanbestedingsdocumenten op dat de opdrachtnemer een percentage van de opdrachtwaarde moet gebruiken voor Social Return on Investment.

Lees meer over Social Return on Investment en de werkwijze van gemeente Venray op de pagina Social Return on Investment.

Klachten over de aanbesteding

Heeft u een klacht over onze inkoop en aanbesteding? Dien uw klacht in volgens onze voorwaarden en richtlijnen: