Social Return on Investment bij Infrascoop

“Iedereen verdient een tweede kans!” Dat gaf Evelien Cloostermans, P&O-functionaris bij Infrascoop, als antwoord toen José van Bon, adviseur Social Return on Investment (SROI) bij de gemeente Venray, haar vroeg om John (45 jaar) te werk te stellen. John* verblijft in de Rooyse Wissel, het forensisch psychiatrisch centrum in Oostrum en zit daar in de afrondende fase van zijn behandeltraject. “Het is de bedoeling dat ik straks meer op mezelf ga wonen en met mijn vriendin aan een toekomst kan bouwen”, aldus John.

“Met Social Return on Investment keer je terug in de maatschappij. Het gaat om het menselijke gezicht, niet puur om de cijfers.”

Tekst: Artz Tekstwerk, Annemarie Gerrits-Artz
Foto: Laura Schapendonk

Social Return on Investment en PSO

Infrascoop voert al jaren verschillende grond-, weg- en waterbouwwerkzaamheden uit voor de gemeente Venray. José vertelt dat bedrijven bij deze gemeente een SROI-verplichting hebben. “Deze verplichting houdt in dat je bij opdrachten voor een overheidsinstantie mensen met een arbeidshandicap of afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en kwalitatieve manier aan het werk krijgt. Je slaat in principe twee vliegen in één klap: je biedt mensen een kans om (opnieuw) toe te treden tot de arbeidsmarkt en je bent geholpen met jouw werkzaamheden.” Evelien benadrukt dat Infrascoop al jaren met de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) werkt. “Met deze PSO leveren we als organisatie een bijdrage aan de uitvoering van de participatiewet. Tweejaarlijks behalen we de benodigde certificaten waarmee we kunnen aantonen dat we mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een kans geven. Bij de gemeente Venray is deze PSO niet afdoende, hier geldt de SROI-verplichting. En dat is prima voor ons; zo hebben we de symbiose van zowel SROI als van PSO.”

Detentieverleden

Het was wel de eerste keer dat gevraagd werd of Infrascoop iemand wilde begeleiden die in de Rooyse Wissel verblijft. “Dat heb ik wel even eerst intern besproken, vooral met de uitvoerder van het project waar de nieuwe kandidaat te werk zou worden gesteld”, aldus Evelien. De uitvoerder, Jochem Dahm, was meteen positief. “Iedereen kan een keer iets verkeerds doen. Als je in de Rooyse Wissel zit, is dat natuurlijk niet niks. Maar als je er spijt van hebt en weer iets van je leven wilt maken, dan sta ik daar zeker voor open. We hadden drie kandidaten op sollicitatiegesprek en onze keuze viel op John. Na een gesprek met de dagelijkse directe begeleider Tom zijn we het begeleidingstraject gestart. John is nu een verlengstuk van de grondwerkers. Ze vormen met z'n allen een goed team.”

2e kans

John zelf is blij met de kans die hij heeft gekregen. “Het klikt goed met mijn collega’s; een aantal weet mijn achtergrond, maar maakt daar geen punt van. Het was voor mij wel even schakelen: ik kom uit een bouwvakkersfamilie, maar heb geen diploma’s. Ik steek wel altijd de handen uit de mouwen bij Rooyse Wissel  Werken & Leren,  het onderdeel van de organisatie dat mensen begeleidt met complexe problematiek en een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Voordat ik hier begon, heb ik als stageproject in de bosbouw gewerkt, maar dit grondwerk bij Infrascoop is natuurlijk heel wat anders. Het bevalt me goed. Alles is prima, zolang ik maar buiten bezig kan zijn.”

Opleiding

John zal het eerste half jaar moeten bewijzen dat hij het aankan en niet terugvalt. Daarna volgen gesprekken om te kijken naar een contract voor de langere termijn. “Voorheen werden kandidaten kortstondig geplaatst, maar dat was voor iedereen onrustig”, meldt Evelien. “Gelukkig kunnen we ze nu langer behouden; dit biedt vastigheid voor zowel de opdrachtgever als voor de persoon in kwestie die de kans krijgt zich van de goede kant te laten zien. En natuurlijk klikt het niet altijd en hangt het van de instelling van de kandidaten af of ze ervoor willen gaan. Wij verwachten echt niet dat je het vak kent. Je begint hier als helper in het grondwerk. Het is logisch dat je niet alles weet. Wat we wél willen is inzet, gestructureerd en op tijd werken. John werkt nu wel aan het behalen van VCA, het Veiligheid Certificaat Aannemers. Deze certificering is verplicht voor iedereen die in de infra  werkt; je leert hiermee wat de risico’s zijn en hoe je veilig kunt werken.

Maatschappelijke winst

Evelien werkt al jaren samen met de gemeente Venray en heeft al verschillende SROI-kandidaten aangenomen, binnen Infrascoop begeleid en tot tevredenheid gezien dat ze daarna zelf een baan vonden op een andere werkplek. “Infrascoop kan natuurlijk altijd extra handen gebruiken en wij voldoen aan de eisen van de SROI-verplichting. Het gaat echter niet om de cijfers, maar om het menselijke aspect. Ik vind de maatschappelijke winst hierbij van groot belang: hoe mooi is het dat je mensen kunt helpen om hun achterstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Zo bieden we de kandidaten weer perspectief voor hun toekomst!”

*om privacyredenen is John niet de echte naam.