Social Return on Investment bij 2Switch

Dorota Wrobel (49 jaar) is drie jaar geleden vanuit de bijstand bij 2Switch in Venray aan de slag gegaan en is blij dat ze deze kans heeft gekregen. “Hier kun je in aanmerking komen voor een werkervaringsplek. Daarbij is het de bedoeling dat tijdens het traject van een half jaar duidelijk wordt wat de mogelijkheden zijn van de medewerker”, aldus Marjo Teeuwen, filiaalleider in de vestiging in Venray. “Er wordt vervolgens gekeken of doorstroom naar een betaalde baan mogelijk is, of dat er andere plannen gemaakt moeten worden. Bij Dorota was het meteen duidelijk dat ze veel in haar mars heeft!”

Tekst: Artz Tekstwerk, Annemarie Gerrits-Artz
Foto: Laura Schapendonk

“Ik leer hier iedere dag!”

Dorota werkt nu drie jaar bij 2Switch. “Ik heb al verschillende banen gehad, maar dit is echt de leukste! Ik ben begonnen met het bijvullen van de winkel en het prijzen van de artikelen. Nu run ik samen met Marjo de winkel en leer ik iedere dag wat bij op de werkvloer. Daarnaast volg ik trainingen die worden gegeven zoals ‘Vaardigheden voor leidinggeven’, ‘Bedrijfshulpverlening’ en een cursus die je leert hoe je werknemers met een extra ondersteuningsbehoefte moet begeleiden. Daarnaast hebben we drie keer per jaar intervisie; we komen dan met meerdere collega’s uit verschillende vestigingen bij elkaar en delen onze kennis, kunde en ervaring waardoor we elkaar waardevolle inzichten voor de winkel geven. Je leert vaak het meeste van elkaar!”

Leerwerkplekken

Stichting 2Switch is een maatschappelijke onderneming die naar eigen zeggen waarde wil toevoegen aan mens en milieu. Met in totaal elf kringloopvestigingen in Nederland levert het een bijdrage aan het verlengen van de levenscyclus van veel herbruikbare goederen. Daarnaast biedt 2Switch laagdrempelig, zinvol werk voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken en zichzelf hier kunnen ontwikkelen. Hoe? Door werkend te leren, of juist lerend te werken. “Niet alle mensen ontwikkelen zich op dezelfde wijze. Soms heeft iemand behoefte aan meer begeleiding en scholing”, licht Marjo toe. “Dat krijgen ze bij ons volop.”

Kansen

Het gedachtegoed van 2Switch past perfect bij het Social Return on Investment traject van de gemeente Venray. In dat traject gaat het om het creëren, werven en behouden van werkgelegenheid en/of leerwerkplekken. Het is een middel om te zorgen dat elke inwoner kan meedoen aan de samenleving. Marjo heeft goed contact met de gemeente Venray over kandidaten die vanuit het Social Return on Investment traject worden aangeboden en aangenomen. “De gemeente stimuleert organisaties om open te staan voor het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het streven om elke inwoner te laten meedoen in de maatschappij waarderen wij bij 2Switch en daarvoor stellen wij onze winkel graag beschikbaar. 2Switch is een plek om helder te krijgen wat de uitdagingen zijn, maar vooral ook waar de kansen liggen. Hier starten mensen vanuit verschillende situaties aan een werkervaringsplek. Dat kan zijn vanuit de bijstand, een GGZ-achtergrond of bij een traject van re-integratie van een zieke werknemer. Daarnaast bieden we ruimte aan maatschappelijke stages, schoolstages en werken er veel reguliere vrijwilligers.”

Samen zoeken naar een oplossing

Bij 2Switch in Venray werken ongeveer 30 personen in dagdelen via het Social Return on Investment traject. Marjo bespreekt van tevoren met de coaches van de gemeente per kandidaat wat de aandachtspunten zijn. “Is er fysiek of psychisch een uitdaging en wat is de motivatie van de kandidaat? Wil deze zich voor 200% inzetten, dan geven wij er de voorkeur aan om het traject rustig te starten met twee dagdelen twee uurtjes bijvoorbeeld. We zien de mensen liever groeien bij succeservaringen dan dat ze voortijdig afgebrand zijn. Vier keer per jaar evalueer ik met de persoonlijke coaches van de betreffende medewerker. Als er meer evaluatiemomenten nodig zijn, dan plannen we dit: het is maatwerk. Daarnaast heb ik de aanspreekcoach van de gemeente met wie ik regelmatig algemene zaken bespreek. Het werkt zeer prettig en scheelt tijd dat ik hiervoor één contactpersoon heb. We bespreken dan of de kandidaat zich aan de afspraken houdt, of er een tandje bij kan of dat er een pas op de plaats gemaakt moet worden. Mocht de kandidaat niet de potentie hebben om te blijven, dan overleggen we met andere organisaties zoals NLW of daar passend werk is. Maar de deur blijft altijd open bij ons. Wordt het traject vanwege een zwakke fysieke of mentale gesteldheid niet voortgezet, maar is er voldoende inzet dan zetten we het contract om naar een vrijwilligerscontract waarbij de persoon in kwestie in eigen tempo kan komen werken. Ook bekijk ik met de coaches wat er mogelijk is voor ouders met kinderen die opgevangen moeten worden. Van hen kunnen we niet verwachten dat ze dure opvang voor de kinderen moeten regelen om hier te komen werken. Samen met de coach zoeken we naar passende oplossingen.”

Gerust gevoel

Marjo vertelt enthousiast dat Dorota kwam toen zij er net zelf een half jaar werkte. “We zijn samen in deze winkel ‘gegroeid’. Het klikte meteen qua werkhouding, inzicht en het ontwikkelperspectief van de winkel en haar medewerkers. Ik heb Dorota naar voren geschoven om samen met mij de winkel te leiden. We zijn goed op elkaar ingespeeld, de winkel draait, ook als één van ons er niet is. En dat geeft een gerust gevoel!” Dorota heeft nu een vast contract met diverse ontwikkelingsmogelijkheden in de toekomst. “Mijn moeder zei altijd: als je wilt, kan alles!”, lacht Dorota. "Ik ben blij dat ik deze kans heb gekregen!"