Project Oostverbinding

De gemeente Venray wil een nieuwe verbindingsweg aanleggen tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg. Parallel aan en aan de oostkant van de A73. Bij het plan hoort ook een opwaardering van de Stationsweg tussen de rotonde Oostsingel en de nieuwe verbindingsweg. Beide maatregelen zijn als project Oostverbinding benoemd. Samen bedraagt het traject een tracé van circa 2 kilometer, waarvan circa 400 meter nieuwe (verbindings)weg.

Onderdelen

De opwaardering van de Stationsweg tussen de Oostsingel en de A73 is noodzakelijk omdat na de aanleg van de verbindingsweg meer verkeer over dit deel van de Stationsweg zal rijden. De plannen omvatten onder andere reconstructie van vier kruispunten: bij de Kruidenlaan, bij de Klaproos en bij de aansluitingen van de nieuwe verbindingsweg (1x op de Stationsweg en 1x op de Henri Dunantstraat).

Uitgangspunt voor deze kruispunten is om deze vorm te geven als rotonde. Daarnaast zit het creëren van veilige oversteken in de plannen. Over de gehele lengte worden zoveel mogelijk vrijliggende fietspaden aangelegd. Fietsers kunnen door deze maatregelen veiliger over de Stationsweg fietsen. Ook worden zoveel mogelijk parallelwegen aangelegd. Daarmee wordt het in- en uitrijden vanaf de eigen oprit veiliger voor de bewoners van de Stationsweg.

Beelden project Oostverbinding

Wilt u weten waarom en hoe we het project Oostverbinding uitvoeren? Bekijk dan deze video.

Schematische weergave

Uitvoering en verkeersmaatregelen

Afsluiting Stationsweg ter hoogte van viaduct A73

Op dit moment wordt er gewerkt aan fase 3: deel verbindingsweg en rotonde Stationsweg. De planning is om deze voor kerst afgerond te hebben. Hierna volgen nog fase 4 en 5. Hieronder ziet u bij het kopje ‘Fasering’ wanneer welk deel van het project wordt uitgevoerd.

Omleidingen

Er zijn omleidingen ingesteld voor het doorgaand verkeer. Deze zijn voor gemotoriseerd verkeer én fietsers van toepassing. De omleidingen worden per deel aangepast aan de situatie. Volg de gele borden om op de gewenste bestemming te komen. Ook de bus wordt omgeleid via de Henri Dunantstraat.

Fasering

Het hele project is een megaklus. Deze wordt niet in één keer aangepakt, maar opgedeeld in een aantal fases. Dat maakt het werk uitvoerbaar. In iedere fase wordt goed gekeken naar bereikbaarheid. Fases 1 en 2 zijn afgerond. De fasering is als volgt:

Fase 3 – Derde en vierde kwartaal 2023

Het gedeelte Stationsweg ter hoogte van de nieuwe rotonde aan de oostzijde van de A73 (ter hoogte van Jeuken aardbeien en asperges) en het andere deel van de verbindingsweg.

Fase 4 – Eerste en tweede kwartaal 2024

Het gedeelte tussen Medisch Centrum Antoniusveld en de A73.

Fase 5 – Derde en vierde kwartaal 2024 (onder voorbehoud)

Het gedeelte Henri Dunantstraat vanaf rotonde Brukskse tot aan de nieuwe rotonde uit fase 2, inclusief onderdoorgang A73.

Zie onderstaand kaartje voor een grafische weergave van de fases.

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp kunt u in 3D bekijken. Wanneer u met uw muis links over het beeld gaat, kunt u in het roze vlak onderaan kiezen voor het definitief ontwerp.

Duurt het laden van de tekeningen te lang, dan kunt u de tekeningen ook downloaden.

Vragen of meer informatie

Zijn er vragen tijdens de uitvoering van het project, neem dan contact met ons op. Martijn Kanters is namens de gemeente toezichthouder op het project. Martijn is bereikbaar via (0478) 52 33 33 of oostverbinding@venray.nl.