Project Oostverbinding

De gemeente Venray wil een nieuwe verbindingsweg aanleggen tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg. Parallel aan en aan de oostkant van de A73. Bij het plan hoort ook een opwaardering van de Stationsweg tussen de rotonde Oostsingel en de nieuwe verbindingsweg. Beide maatregelen zijn als project Oostverbinding benoemd. Samen bedraagt het traject een tracé van circa 2 kilometer, waarvan circa 400 meter nieuwe (verbindings)weg.

Onderdelen

De opwaardering van de Stationsweg tussen de Oostsingel en de A73 is noodzakelijk omdat na de aanleg van de verbindingsweg meer verkeer over dit deel van de Stationsweg zal rijden. De plannen omvatten onder andere reconstructie van vier kruispunten: bij de Kruidenlaan, bij de Klaproos en bij de aansluitingen van de nieuwe verbindingsweg (1x op de Stationsweg en 1x op de Henri Dunantstraat).

Uitgangspunt voor deze kruispunten is om deze vorm te geven als rotonde. Daarnaast zit het creëren van veilige oversteken in de plannen. Over de gehele lengte worden zoveel mogelijk vrijliggende fietspaden aangelegd. Fietsers kunnen door deze maatregelen veiliger over de Stationsweg fietsen. Ook worden zoveel mogelijk parallelwegen aangelegd. Daarmee wordt het in- en uitrijden vanaf de eigen oprit veiliger voor de bewoners van de Stationsweg.

Preview video Oostverbinding

Weten waarom en hoe we het project Oostverbinding uitvoeren? Bekijk dan deze video.

Schematische weergave

Schematische weergave van het project Oostverbinding

Uitvoering/verkeersmaatregelen

Afsluiting Stationsweg

Vanaf maandag 4 april starten we met de eerste fase van het project. De reconstructie van de Stationsweg. We werken tussen de Oostsingel en het medisch centrum Antoniusveld. Hierdoor is de Stationsweg afgesloten voor al het doorgaand verkeer. De werkzaamheden lopen naar verwachting tot begin november. Daarna volgen nog fase 2, 3 en 4. Zie verderop op deze projectpagina bij het kopje ‘fasering’ wanneer welk deel van het project wordt uitgevoerd.

Omleidingen

Er worden omleidingen ingesteld voor het doorgaand verkeer. Deze zijn zowel voor gemotoriseerd verkeer als voor fietsers van toepassing. De omleidingen worden per deel aangepast aan de situatie. Volg de gele borden om op de gewenste bestemming te komen.

Fasering

Het hele project is een megaklus. Deze wordt niet in 1 keer aangepakt, maar opgedeeld in een aantal fases. Dat maakt het werk uitvoerbaar. In een fase wordt ook goed gekeken naar bereikbaarheid. De fasering is als volgt:

Fase 1 - April t/m november 2022

Gedeelte Stationsweg tussen Oostsingel en het Medisch Centrum Antoniusveld.

Het werk in fase 1 wordt in drie delen uitgevoerd. Het eerste deel is tussen de Oostsingel tot net voorbij de Kruidenlaan. Het tweede deel loopt tussen de Kruidenlaan en de KwikFit. Het derde deel is vanaf de KwikFit tot net voorbij het medisch centrum Antoniusveld.

In week 36 start de aannemer met fase 3. Hiermee zal de kruising Stationsweg – Sint Servatiusweg tijdelijk niet te gebruiken zijn. Omleidingen zijn ingesteld.

Fase 2 - Q1 t/m Q2 2023

Gedeelte Henri Dunantstraat, inclusief de rotonde die daar wordt gerealiseerd en een deel verbindingsweg.

Fase 3 - Q3 t/m Q4 2023

Het gedeelte Stationsweg ter hoogte van de nieuwe rotonde aan de oostzijde van de A73 (ter hoogte van Jeuken aardbeien en asperges) en het andere deel verbindingsweg.

Fase 4 - Q1 t/m Q2 2024

Het gedeelte tussen Medisch Centrum Antoniusveld en de A73.

Zie onderstaand kaartje voor een grafische weergave van de fases:

pdf Fasering Oostverbinding (PDF, 392.59 KB)

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp kunt u hieronder bekijken, ook in 3D. Duurt het laden van de tekeningen te lang, dan kunt u de tekeningen ook downloaden. Dit kan door met de muis op de bestandsnaam te gaan staan en een klik te geven met de rechter muisknop.

pdf Definitief ontwerp Oostverbinding blad 1 (PDF, 893.84 KB)

 

pdf Definitief ontwerp Oostverbinding blad 2 (PDF, 597.65 KB)

 

pdf Definitief ontwerp Oostverbinding blad 3 (PDF, 591.98 KB)

 

pdf Definitief ontwerp Oostverbinding blad 4 (PDF, 885.69 KB)

 

pdf Definitief ontwerp Oostverbinding blad 5 (PDF, 729.49 KB)


Het definitief ontwerp is ook uitgewerkt in 3D en hieronder te bekijken:

(Wanneer u met uw muis links over het beeld gaat kunt u in het roze vlak onderaan kiezen voor het definitief ontwerp.)

Vragen of meer informatie

Zijn er vragen tijdens de uitvoering van het project, neem dan contact met ons op. Alois Thijssen is namens de gemeente toezichthouder op het project. Alois is bereikbaar via (0478) 52 33 33 of Oostverbinding@venray.nl.