Project Oostverbinding

De gemeente Venray legt een nieuwe verbindingsweg aan tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg. Parallel aan de A73. Bij het plan hoort ook een opwaardering van de Stationsweg tussen de rotonde Oostsingel en de nieuwe verbindingsweg. Dit samen noemen we het project Oostverbinding. Samen gaat het om een tracé van ongeveer 2 kilometer, waarvan zo’n 400 meter nieuwe (verbindings)weg.

Onderdelen

De opwaardering van de Stationsweg tussen de Oostsingel en de A73 is nodig, omdat na de aanleg van de verbindingsweg meer verkeer over dit deel van de Stationsweg zal rijden. Dit betekent onder andere een reconstructie van vier kruispunten: bij de Kruidenlaan, bij de Klaproos en bij de aansluitingen van de nieuwe verbindingsweg (1x op de Stationsweg en 1x op de Henri Dunantstraat).

Uitgangspunt voor deze kruispunten is om deze vorm te geven als rotonde. Daarnaast gaan we veilige oversteken maken. Over de gehele lengte worden zoveel mogelijk vrijliggende fietspaden aangelegd. Fietsers kunnen hierdoor veiliger over de Stationsweg fietsen. Ook worden zoveel mogelijk parallelwegen aangelegd. Daarmee wordt het in- en uitrijden vanaf de eigen oprit veiliger voor de bewoners van de Stationsweg.

Beelden project Oostverbinding

Wilt u weten waarom en hoe we het project Oostverbinding uitvoeren? Bekijk dan deze videoexterne-link-icoon.

Schematische weergave

Fasering

Het hele project is een megaklus. Deze wordt niet in één keer aangepakt, maar opgedeeld in een aantal fases. Dat maakt het werk uitvoerbaar. In iedere fase wordt goed gekeken naar bereikbaarheid. Fases 1 en 2 zijn afgerond. De fasering is als volgt:

Fase 3 – Derde en vierde kwartaal 2023 en eerste kwartaal 2024

Het gedeelte Stationsweg ter hoogte van de nieuwe rotonde aan de oostzijde van de A73 (ter hoogte van Jeuken aardbeien en asperges) en het andere deel van de verbindingsweg.

Fase 4 – Eerste en tweede kwartaal 2024

Het gedeelte tussen Medisch Centrum Antoniusveld en de A73.

Fase 5 – Nog nader te bepalen

Het gedeelte Henri Dunantstraat tussen de nieuwe rotonde en rotonde Brukske.

Zie onderstaand kaartje voor een grafische weergave van de fases.

Definitief ontwerp

Vragen of meer informatie

Zijn er vragen tijdens de uitvoering van het project, neem dan contact met ons op. Mark Rongen is namens de gemeente toezichthouder op het project. Mark is bereikbaar via (0478) 52 33 33 of oostverbinding@venray.nl.