Project Oostverbinding

De gemeente Venray wil een nieuwe verbindingsweg aanleggen tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg. Parallel aan en aan de oostkant van de A73.

Bij het plan hoort ook een opwaardering van de Stationsweg tussen de rotonde Oostsingel en de nieuwe verbindingsweg. Beide maatregelen zijn als project Oostverbinding benoemd. Samen bedraagt het traject een tracé van circa 1,6 kilometer, waarvan circa 400 meter nieuwe (verbindings)weg.

Onderdelen

De opwaardering van de Stationsweg tussen de Oostsingel en de A73 is noodzakelijk omdat na de aanleg van de verbindingsweg meer verkeer over dit deel van de Stationsweg zal rijden. De plannen omvatten onder andere reconstructie van vier kruispunten: bij de Kruidenlaan, bij de Klaproos en bij de aansluitingen van de nieuwe verbindingsweg (1x op de Stationsweg en 1x op de Henri Dunantstraat).

Uitgangspunt voor deze kruispunten is om deze vorm te geven als rotonde. Daarnaast zit het creëren van veilige oversteken in de plannen. Over de gehele lengte worden zoveel mogelijk vrijliggende fietspaden aangelegd. Fietsers kunnen door deze maatregelen veiliger over de Stationsweg fietsen. Ook worden zoveel mogelijk parallelwegen aangelegd. Daarmee wordt het in- en uitrijden vanaf de eigen oprit veiliger voor de bewoners van de Stationsweg.

Schematische weergave

 

Te doorlopen stappen

Op 12 februari 2019 heeft de gemeenteraad besloten tot realisatie van dit project. Deze vergadering is terug te kijken via de Raadsinformatiesite. De eerste stap is om te komen tot een schetsontwerp (SO). Daarna volgt een voorlopig ontwerp (VO) wat uiteindelijk tot een definitief ontwerp (DO) leidt. Om dit ontwerp ook buiten te kunnen realiseren moet het bestemmingsplan worden aangepast. Daar wordt nog een bestemmingsplanprocedure voor doorlopen. Hierbij wordt ook gekeken naar o.a. de effecten op het milieu en de leefbaarheid voor de aanwonenden.

Schetsontwerp

In onderstaande documenten vindt u de eerste stap, het schetsontwerp.
Let op, het laden van de tekeningen kan even duren. Een andere mogelijkheid is om de tekeningen te downloaden. Dit kan door met de muis op de bestandsnaam te gaan staan en een klik te geven met de rechter muisknop.

pdf Schetsontwerp Stationsweg 55-111 (PDF, 6.12 MB)

 

pdf Schetsontwerp Stationsweg 113-133 (PDF, 3.98 MB)

 

pdf Schetsontwerp Stationsweg 133A-169 (PDF, 2.79 MB)

 

pdf Schetsontwerp Verbindingsweg (PDF, 3.09 MB)

 

pdf Schetsontwerp Henri Dunantstraat (PDF, 3.68 MB)

 

Vragen of meer informatie?

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Rogér Hoeijmakers en John Drabbels. Zij zijn bereikbaar via (0478) 52 33 33 en Oostverbinding@venray.nl.