Project Oostverbinding

De gemeente Venray wil een nieuwe verbindingsweg aanleggen tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg. Parallel aan en aan de oostkant van de A73. Bij het plan hoort ook een opwaardering van de Stationsweg tussen de rotonde Oostsingel en de nieuwe verbindingsweg. Beide maatregelen zijn als project Oostverbinding benoemd. Samen bedraagt het traject een tracé van circa 1,6 kilometer, waarvan circa 400 meter nieuwe (verbindings)weg.

Onderdelen

De opwaardering van de Stationsweg tussen de Oostsingel en de A73 is noodzakelijk omdat na de aanleg van de verbindingsweg meer verkeer over dit deel van de Stationsweg zal rijden. De plannen omvatten onder andere reconstructie van vier kruispunten: bij de Kruidenlaan, bij de Klaproos en bij de aansluitingen van de nieuwe verbindingsweg (1x op de Stationsweg en 1x op de Henri Dunantstraat).

Uitgangspunt voor deze kruispunten is om deze vorm te geven als rotonde. Daarnaast zit het creëren van veilige oversteken in de plannen. Over de gehele lengte worden zoveel mogelijk vrijliggende fietspaden aangelegd. Fietsers kunnen door deze maatregelen veiliger over de Stationsweg fietsen. Ook worden zoveel mogelijk parallelwegen aangelegd. Daarmee wordt het in- en uitrijden vanaf de eigen oprit veiliger voor de bewoners van de Stationsweg.

Schematische weergave

Schematische weergave project Oostverbinding

Te doorlopen stappen

Op 12 februari 2019 heeft de gemeenteraad besloten tot realisatie van dit project. Deze vergadering is terug te kijken via de Raadsinformatiesite. De eerste stap was om te komen tot een schetsontwerp (SO). Nu deze stap doorlopen is, volgt een voorlopig ontwerp (VO). Dit VO leidt uiteindelijk tot een definitief ontwerp (DO).

Om dit ontwerp ook buiten te kunnen realiseren moet het bestemmingsplan worden aangepast. Daar wordt een bestemmingsplanprocedure voor doorlopen. Onderdeel van deze bestemmingsplanprocedure is het opstellen van een milieu-effect-rapportage (planMER). De planMER start met het vaststellen van een Notitie van Reikwijdte en Detailniveau. Meer informatie hierover leest u bij 'Notitie van Reikwijdte en Detailniveau' op deze pagina.

Schetsontwerp

In onderstaande documenten vindt u de eerste stap, het schetsontwerp.
Duurt het laden van de tekeningen te lang, dan kunt u de tekeningen ook downloaden. Dit kan door met de muis op de bestandsnaam te gaan staan en een klik te geven met de rechter muisknop.

pdf Schetsontwerp Oostverbinding Stationsweg 55-111 (PDF, 1.32 MB)

 

pdf Schetsontwerp Oostverbinding Stationsweg 113-133 (PDF, 576.97 KB)

 

pdf Schetsontwerp Oostverbinding Stationsweg 133a-169 (PDF, 554.21 KB)

 

pdf Schetsontwerp Oostverbinding verbindingsweg (PDF, 676.92 KB)

 

pdf Schetsontwerp Oostverbinding Henri Dunantstraat (PDF, 567 KB)

Voorlopig ontwerp

Het schetsontwerp is naar aanleiding van de verzamelde opmerkingen en tips verder uitgewerkt naar het voorlopig ontwerp. Zie hieronder de vijf bladen. Duurt het laden van de tekeningen te lang, dan kunt u de tekeningen ook downloaden. Dit kan door met de muis op de bestandsnaam te gaan staan en een klik te geven met de rechter muisknop.

pdf Voorlopig ontwerp blad 1 (PDF, 742.32 KB)

 

pdf Voorlopig ontwerp blad 2 (PDF, 555.77 KB)

 

pdf Voorlopig ontwerp blad 3 (PDF, 520.73 KB)

 

pdf Voorlopig ontwerp blad 4 (PDF, 659.76 KB)

 

pdf Voorlopig ontwerp blad 5 (PDF, 641.25 KB)


Het voorlopig ontwerp is ook uitgewerkt in 3D en hieronder te bekijken:

Notie van Reikwijdte en Detailniveau

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met de Notitie van Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het project. Deze NRD beschrijft de opzet van de Milieueffectrapportage die moet worden opgesteld voor dit project. De NRD wordt als voorbereiding op de planMER ter inzage gelegd.

De stukken hebben 6 weken ter inzage gelegen van 17 juli tot en met 27 augustus.

Simulatie

Door middel van een simulatie is te zien hoe de verkeerskundige oplossingen zoals de rotondes, de toekomstige verkeersintensiteiten gaan verwerken. Daarbij is ook te zien dat het verlaten van inritten en de parallelwegen naar de hoofdrijbaan op geen enkele plek leidt tot knelpunten.

De simulatie bestaat uit 2 filmpjes en een toelichting en zijn hieronder te bekijken:

pdf Toelichting verkeerssimulatie (PDF, 715.45 KB)

Vragen of meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Rogér Hoeijmakers en John Drabbels. Zij zijn bereikbaar via (0478) 52 33 33 en Oostverbinding@venray.nl.