Klacht over de gemeente

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door een medewerker of bestuurder? U kunt dan een klacht indienen

Een klacht indienen

Wat u moet doen

Vermeld duidelijk waarover u klaagt. Geef ook aan over wie of wat het gaat en wanneer het voorval heeft plaatsgevonden. Soms is het handig als u kopieën van brieven of documenten bijvoegt.
We behandelen geen anonieme klachten. U moet dus uw naam en adres vermelden.

Online, telefonisch of per brief

U kunt op 3 manieren uw klacht indienen over hoe u bent behandeld:

  1. Online via het klachtenformulier 
  2. Telefonisch, bel ons op (0478) 52 33 33
  3. Per brief naar: Gemeente Venray, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, postbus 500, 5800 AM Venray

Wat gebeurt er met uw klacht?

Nadat we uw klacht hebben ontvangen nemen we binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op. Tijdens dit gesprek kunnen we een afspraak met u maken voor een persoonlijk gesprek op het gemeentehuis. Degene waarover u klaagt kan daarbij aanwezig zijn. Doel van dat gesprek is samen te kijken of we de klacht op informele wijze kunnen oplossen. Zo niet, dan komt de klacht bij de klachtbegeleider en een klachtbehandelaar.

  • De klachtbehandelaar kijkt waar uw klacht over gaat. Hij is niet direct betrokken bij de oorzaak of aanleiding van uw klacht.
  • De klachtbehandelaar nodigt u uit voor een gesprek. Hierbij kan degene waarover u klaagt aanwezig zijn.
  • De klachtbehandelaar maakt een verslag. Het bestuursorgaan neemt daarna een beslissing over uw klacht. Dit gebeurt meestal binnen 6 weken.
  • Heeft u schriftelijk geklaagd? U krijgt dan een brief met de beslissing, de argumenten daarvoor en de eventuele maatregelen.

Nationale Ombudsman

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de gemeente? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman. Dit kan pas nadat het college een definitieve beoordeling over uw klacht heeft gegeven.

Niet eens met een besluit

Bent u het niet eens met een besluit dat de gemeente heeft genomen? Dan kunt u bezwaar maken en daarna nog beroep instellen. Een klacht indienen over een 'besluit' is niet mogelijk.