Klacht over de gemeente

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. Of u bent niet tevreden over de manier waarop uw aanvraag, melding of bezwaar is afgehandeld. U kunt dan een klacht indienen. Hoe u dat kunt doen, leest u hieronder.

Een klacht indienen

Overlast (zoals geluidsoverlast) of een onveilige situatie (zoals losliggende stoeptegels, een verstopt riool, ongedierte of zwerfvuil) geeft u door via de pagina Melding.

U kunt op drie manieren een klacht indienen:

  • online via het klachtenformulierexterne-link-icoon;
  • telefonisch, bel ons op (0478) 52 33 33;
  • per brief naar: Gemeente Venray, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 5800 AM Venray.

Zorg dat onderstaande informatie in uw brief staat:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • een omschrijving van de gebeurtenis of uw klacht;
  • de datum van de gebeurtenis;
  • de reden van ontevredenheid.

Vergeet niet uw brief te ondertekenen.

U kunt geen klacht indienen over een genomen besluit. Bent u het niet eens met een genomen besluit? U kunt wel bezwaar maken.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Nadat we uw klacht hebben ontvangen, nemen we binnen vijf werkdagen contact met u op. We kijken samen hoe we uw klacht het beste kunnen behandelen.

Vaak kan een klacht alsnog met u worden opgelost. Soms is het nodig dat een klachtbehandelaar uw klacht verder onderzoekt. De klachtbehandelaar nodigt u dan uit voor een gesprek (ook wel een hoorzitting genoemd). Hierbij kan degene waarover u klaagt aanwezig zijn. De klachtbehandelaar geeft na het gesprek een schriftelijk oordeel over uw klacht. Hiervoor is het wel nodig dat uw klacht schriftelijk en ondertekend bij ons ingediend wordt, als u dat nog niet gedaan heeft.

Nationale Ombudsman

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de gemeente? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsmanexterne-link-icoon. Dit kan pas nadat de klachtbehandelaar een schriftelijk oordeel over uw klacht heeft gegeven.