Klacht over de gemeente

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door een medewerker of bestuurder? U kunt dan een klacht indienen.

Een klacht indienen

Uw klacht geeft u snel digitaal door via het klachtenformulier. Gaat uw klacht over over iets dat u op straat, in het park of de natuur tegenkomt? Bijvoorbeeld iets dat opgeruimd of gemaakt moet worden? Maak dan gebruik van ons meldingsformulier.

Verder kunt u uw klacht ook telefonisch via (0478) 52 33 33 indienen. Of schriftelijk. U stuurt uw brief naar

Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 500
5800 AM Venray

  • Vermeld duidelijk waarover u klaagt. Geef ook aan over wie of wat het gaat en wanneer het voorval heeft plaatsgevonden. Soms is het handig als u kopieën van brieven of documenten bijvoegt
  • We behandelen geen anonieme klachten. U moet dus uw naam en adres vermelden

Wat gebeurt er met uw klacht?

Nadat we uw brief hebben ontvangen nemen we binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op. Tijdens dit gesprek kunnen we een afspraak met u maken voor een persoonlijk gesprek op het gemeentehuis. Degene waar u over klaagt kan daarbij aanwezig zijn. Doel van dat gesprek is samen te kijken of we de klacht op informele wijze kunnen oplossen. Zo niet, dan komt de klacht bij de klachtbegeleider en een klachtbehandelaar.

  • De klachtbehandelaar kijkt waar uw klacht over gaat. Hij is niet direct bij de oorzaak of aanleiding van uw klacht betrokken.
  • De klachtbehandelaar nodigt u uit voor een gesprek. Hier kan degene waar u over klaagt bij aanwezig zijn.
  • De klachtbehandelaar maakt een verslag. Het bestuursorgaan neemt daarna een beslissing over uw klacht. Dit gebeurt meestal binnen 6 weken
  • Hebt u schriftelijk geklaagd? U krijgt dan een brief met de beslissing, de argumenten daarvoor en de eventuele maatregelen

Nationale Ombudsman

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de gemeente? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman. Dit kan pas nadat het college een definitieve beoordeling over uw klacht heeft gegeven.

Niet eens met een besluit

Bent u het niet eens met een besluit dat door de gemeente is genomen? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken en daarna nog beroep instellen.