Hoogte persoonsgebonden budget (pgb) Wmo

Wat u moet weten

  • Met niet-professioneel bedoelen we ondersteuning gegeven door personen of organisaties anders dan in de uitoefening van bedrijf of beroep
  • Wilt u een pgb aanvragen voor professionele ondersteuning? De maximale hoogte van uw pgb is het laagste tarief dat de gemeente Venray heeft afgesproken met de aanbieders die de voorziening voor u kunnen leveren
  • Wilt u een pgb aanvragen voor niet-professionele ondersteuning? De maximale hoogte van uw pgb is 75% van het laagste tarief van de professionele ondersteuner. Ook hier geldt het tarief dat de gemeente Venray met de aanbieders heeft afgesproken

Maximaal tarief professionele ondersteuning

 
Ondersteuning Tarief
Hulp bij het huishouden € 30,29 per uur
Individuele begeleiding basis € 60,00 per uur
Individuele begeleiding specialistisch € 69,00 per uur
Groepsbegeleiding licht € 7,57 per uur
Groepsbegeleiding midden € 10,68 per uur
Groepsbegeleiding zwaar € 14,56 per uur
Persoonlijke verzorging basis € 49,80 per uur
Persoonlijke verzorging basis plus € 54,00 per uur
Logeren kortdurend verblijf € 145,41 all-in
Vervoer basis € 13,75 per etmaal
Vervoer rolstoel € 21,99 per etmaal

Pgb en vervoer

Heeft u een indicatie voor vervoer met Omnibuzz? Het is mogelijk hiervoor een persoonsgebonden budget aan te vragen. De hoogte van het pgb is gelijk aan de gemiddelde kostprijs per deelnemer van Omnibuzz.