Hoogte persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugdhulp

Wilt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen voor professionele ondersteuning? De maximale hoogte van uw pgb is het laagste tarief dat de gemeente Venray heeft afgesproken met de aanbieders die de voorziening voor u kunnen leveren.

Wat u moet weten

U kunt geen pgb aanvragen voor behandeling door niet-professionele ondersteuning. Met niet-professioneel bedoelen we ondersteuning gegeven door personen of organisaties anders dan in de uitoefening van bedrijf of beroep.

Hoogte van het persoonsgebonden budget voor formele hulp

WonenMicro aanbiederReguliere aanbieder
Pleegzorg (exclusief toeslag pleegzorgvergoeding)€ 53,02 per etmaal€ 57,36 per etmaal
Gezinshuizen€ 116,89 per etmaal€ 159,66 per etmaal
Zelfstandig wonen training€ 110,32 per etmaal€ 121,10 per etmaal
Kleinschalige woongroepen€ 198,18 per etmaal€ 220,10 per etmaal
Logeren etmaal (licht/midden)€ 218,50 per etmaal€ 243,96 per etmaal
Logeren etmaal (zwaar) € 306,32 per etmaal€ 347,05 per etmaal
Logeren dagdeel (licht/midden)€ 51,09€ 58,39
Logeren dagdeel (zwaar)€ 76,27€ 87,96
Dagbehandeling en dagbestedingMicro aanbiederReguliere aanbieder
Ernstig meervoudige beperking€ 88,30 per dagdeel€ 102,06 per dagdeel
Opgroeiproblematiek kind€ 88,30 per dagdeel€ 102,06 per dagdeel
Terug naar school€ 23,29 per uur€ 26,95 per uur
Duurzame daginvulling respijtzorg dagbesteding€ 16,57 per uur€ 19,18 per uur
Duurzame daginvulling respijtzorg 2 dagbesteding€ 16,57 per uur€ 19,05 per uur
Duurzame daginvulling groepsleiding midden (naschools)€ 14,72 per uur€ 16,88 per uur
Duurzame daginvulling groepsleiding midden (schoolvervangend)€ 17,82 per uur€ 20,52 per uur
AmbulantMicro aanbiederReguliere aanbieder
GGZ Maatwerk€ 105,21 per uur€ 123,51 per uur
Ambulante hulp duurzaam€ 71,78 per uur€ 84,38 per uur
Ambulante hulp perspectief 1€ 78,35 per uur€ 91,97 per uur
Ambulante hulp perspectief 2€ 117,61 per uur€ 138,06 per uur
Vaktherapie€ 79,85 per uur€ 93,74 per uur
EED diagnostiek€ 89,25 per uur€ 104,77 per uur
EED behandeling€ 87,64 per uur€ 102,88 per uur
Overige ondersteuningMicro aanbiederReguliere aanbieder
Vervoer jeugdhulp enkele reis€ 12,46 per stuk€ 12,46 per stuk
  • Micro aanbieders zijn organisaties die bedrijfsmatig/beroepsmatig jeugdhulp verlenen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. En ze voldoen aan ten minste twee van de volgende drie criteria, gemeten over de afgelopen drie boekjaren:
    • balanstotaal van maximaal € 350.000
    • netto omzet van maximaal € 700.000
    • maximaal 10 fte personeel
  • Reguliere aanbieders zijn alle aanbieders met uitzondering van aanbieders die voldoen aan de hierboven beschreven eisen voor micro-aanbieders en die bedrijfsmatig/beroepsmatig jeugdhulp verlenen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.