Energietoeslag 2023

Huishoudens met een laag inkomen hebben ook in 2023 recht op een energietoeslag. De energietoeslag is er voor inwoners met een laag inkomen om te helpen met de hogere energiekosten. Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u de energietoeslag automatisch en hoeft u deze niet zelf aan te vragen. Als u de toeslag niet automatisch krijgt, kunt u een aanvraag indienen.

Hoogte energietoeslag

De energietoeslag 2023 is een bedrag van € 800 of € 400 netto per huishouden. Het bedrag is afhankelijk van uw inkomen. De energietoeslag 2023 wordt 1 keer per huishouden verstrekt.

Wie ontvangt de energietoeslag automatisch?

U ontvangt de toeslag automatisch

Als u in een van de onderstaande groepen valt, dan controleren wij voor u of u aan de voorwaarden voor het ontvangen van de toeslag voldoet. U krijgt hierover uiterlijk 1 november een brief.
U hoeft dus géén aanvraag in te dienen. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u de energietoeslag automatisch op uw rekening.

Het gaat om:

 • Huishoudens die de energietoeslag 2022 hebben ontvangen;
 • Huishoudens die een uitkering van de gemeente ontvangen;
 • Huishoudens die AIO uitkering krijgen van de Sociale Verzekeringsbank bovenop de AOW-uitkering;
 • Huishoudens die een schuldhulpverleningstraject hebben via de gemeente.

Het bedrag wordt uiterlijk in december 2023 uitgekeerd. U krijgt hier een brief over. Als u op basis van de controle niet in aanmerking komt voor het automatisch ontvangen van de energietoeslag 2023, ontvangt u daar ook uiterlijk in december 2023 bericht over.

U ontvangt de toeslag niet automatisch

Valt u niet onder bovenstaande groepen? Dan kunt u een aanvraag indienen als u voldoet aan onderstaande voorwaarden.

U heeft geen recht op de toeslag

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op 1 oktober 2023:

 • Een inkomen heeft dat hoger is dan 130% van de bijstandsnorm;
 • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente;
 • student bent.

Studenten komen niet in aanmerking voor de energietoeslag. Hiervoor is een regeling getroffen via de DUO. De hoogte hiervan is € 400. Meer informatie hierover leest u op de website van DUO.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de energietoeslag als u (en uw eventuele partner) op 1 oktober 2023:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Venray woont;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
 • een laag (gezamenlijk) inkomen heeft:
 • staat ingeschreven in de BRP (gemeentelijke basisadministratie) op het adres waarop de toeslag wordt aangevraagd;
 • én als u energiekosten heeft.

Aanvraag indienen

Als u de toeslag niet automatisch ontvangt en u voldoet aan de voorwaarden, kunt u de toeslag zelf aanvragen. Dit kan tot en met 30 juni 2024.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

Houd onderstaande gegevens bij de hand:

 • Kopie van uw identiteitsbewijs (geen rijbewijs). Met de app KopieID maakt u een veilige kopie.
 • Heeft u een partner? Dan moet uw partner ook een kopie van het identiteitsbewijs meesturen.
 • Kopie van een bankafschrift of energiecontract op naam waaruit blijkt dat u energielasten heeft.
 • Kopie van uw bankpas of bankafschrift.
 • Kopie van uw loonstroken en/of uitkeringsspecificaties (en van uw partner) over de maanden juli, augustus en september 2023. Als u een heffingskorting van de Belastingdienst ontvangt, stuur dan de beschikking voorlopige teruggaaf van de heffingskorting mee.

U kunt uw aanvraag op verschillende manieren indienen:

 • Via een online formulier met uw DigiD
 • U kunt onderstaand aanvraagformulier met bijlagen per mail opsturen naar gemeente Venray via gemeente@venray.nl.
 • U kunt onderstaand aanvraagformulier met bijlagen printen en opsturen naar Gemeente Venray, postbus 500, 5800 AM Venray of in een gesloten envelop in de brievenbus doen. De brievenbus vindt u rechts van de inrit, direct aan de Raadhuisstraat.
 • U kunt onderstaand aanvraagformulier met bijlagen persoonlijk inleveren bij de gemeente Venray. Bel dan 0478-52 33 33 optie 1 om een afspraak te maken.

Ondersteuning nodig?

Wilt u hulp bij het indienen van de aanvraag? PLIV biedt ondersteuning bij het aanvragen van regelingen.

 • Adres: Mozartstraat 20b, 5802 HP Venray
 • Afspraak maken? PLIV is telefonisch bereikbaar via 06 – 23 31 00 22.

Financiële ondersteuning

Een onverwachte gebeurtenis, zoals de stijging van energieprijzen, kan uw financiële situatie overhoop halen. Bij financiële problemen is het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te zoeken. Bent u benieuwd naar uw situatie? Kijk op www.geldfit.nl of bel naar (0800) 8115 en doe de test. U ontvangt een persoonlijk advies over eventueel te nemen vervolgstappen.

Heeft u liever direct een afspraak? Maak dan een afspraak bij het spreekuur Hulp bij financiën.

  Subsidie energiebesparende maatregelen

  Er is een subsidie beschikbaar voor de aanschaf van energiebesparende artikelen of voor het vervangen van witgoed. Alleen als u een brief heeft ontvangen van de gemeente, kunt u gebruik maken van de subsidieregeling. Lees meer over de subsidie.

  Vragen?

  Heeft u vragen? Bel met het Schakelplein van de gemeente, via (0478) 52 33 33. Kies in het menu voor 1.