Inkomensgrenzen

Om in aanmerking te komen voor de regelingen voor lage inkomens zijn verschillende inkomensgrenzen opgesteld: 110%, 120% en 130% van de bijstandsnorm. De inkomensgrens die voor u geldt is afhankelijk van de regeling en uw leefsituatie.

Inkomensgrenzen

 • Voor de Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering en de Individuele Inkomenstoeslag geldt een inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm.
 • Voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur en de energietoeslag 2023 geldt een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm.
 • Voor het Meedoenbudget en Stichting Leergeld Venray geldt een inkomensgrens van 130% van de bijstandsnorm.

Alle onderstaande bedragen zijn de bedragen inclusief vakantietoeslag.

Jonger dan 21 jaar

110%120%130%
Alleenstaand met of zonder kind€ 348,63 € 380,33 € 412,02 
Gehuwd, zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar€ 697,27 € 760,66 € 824,04
Gehuwd, zonder kind, partner ouder dan 21 jaar€1.357,36  € 1.480, 75 € 1.604, 15
Gehuwd met kind, beiden jonger dan 21 jaar      € 1.100,76 € 1.480,75 € 1.300, 90
Gehuwd met kind, partner ouder dan 21 jaar€ 1.760,85 € 1.920,92 € 2.081, 00

21 jaar en ouder maar jonger dan pensioengerechtigde leeftijd
110%120%130%
Alleenstaande of alleenstaande ouder€ 1.338,28 (2023)
€ 1.412,21 (2024)
€ 1.459,94 (2023)
€ 1.540, 60 (2024)
€ 1.581,61 (2023)
€ 1.668,98 (2024)
Gehuwden of samenwonenden € 1.911,82 (2023)
€ 2.017,44 (2024)
€ 2.085,62 (2023)
€ 2.200,85 (2024)
€ 2.259,43 (2023)
€ 2.384, 25 (2024)

Kostendelersnorm 27 jaar of ouder maar jonger dan pensioengerechtigde leeftijd, per persoon bij:

110%120%130%
2 personen (50% van de gehuwdennorm) € 1.008,72 € 1.100,42 € 1.192,13
3 personen (43,33% van de gehuwdennorm) € 874,16 € 953,63 € 1.033,10 
4 personen (40% van de gehuwdennorm)€ 806,98 € 880,34€ 953,71
5 personen (38% van de gehuwdennorm) € 766,63 € 836,33 € 906,02
6 personen (36,67% van de gehuwdennorm) € 739,79

€ 807,05 

€ 874,30

Pensioengerechtigden
110%120%130%
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.568,34 € 1.710,91 € 1.853,49
Gehuwden of samenwonenden, beiden 
pensioengerechtigd
€ 2.125,55€ 2.318,78€ 2.512,02

Gehuwden of samenwonenden, een

pensioengerechtigd de andere niet

€ 2.125,55€ 2.318,78€ 2.512,02

Normen in inrichting (inclusief verhoging zorgverzekeringswet)

110%120%130%
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 489,16 (42,00)€ 529,81 (42,00)€ 570,46 (42,00)
Gehuwden€ 790,54 (95,00)€ 853,77 (95,00)

€ 917,00 (95,00)

Uitleg

Op grond van de wet is de gemeente verplicht om het recht op toeslagen te beoordelen op basis van inkomen, inclusief vakantietoeslag. Het inkomen dat u maandelijks ontvangt is (meestal) exclusief vakantietoeslag. Het kan zijn dat u door de hoogte van de vakantietoeslag geen recht heeft op een toeslag.

Heeft u huisgenoten van 27 jaar of ouder waarmee u geen gezamenlijk huishouden heeft? Dan geldt mogelijk de kostendelersnorm voor u en wordt uw bijstand lager. Dit is omdat u woonkosten kunt delen met uw huisgenoten.

Niet alle personen tellen mee voor de kostendelersnorm:

 • jongeren tot 27 jaar
 • mensen die voor de bijstandsuitkering staan geregistreerd als getrouwd of samenwonend
 • studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000)
 • kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning. Er is een schriftelijke overeenkomst waarin de huurprijs is opgenomen. Overeenkomsten met familieleden in de eerste graad (ouders, kinderen) en de tweede graad (broers, zussen, grootouders, kleinkinderen) vallen erbuiten.

Als u samenwoont met uw ongehuwde partner of een andere persoon en u zorgt (financieel) voor elkaar. Dan kunt u voor de bijstand aangemerkt worden als een gezamenlijk huishouden en dan geldt voor u de bijstandsnorm voor gehuwden. U kunt maar met 1 persoon een gezamenlijk huishouden hebben. Dit kan uw partner zijn in een liefdesrelatie, maar ook bijvoorbeeld een broer, zus, kleinkind, grootouder, of goede vriend. U moet wel beiden 18 jaar of ouder zijn.

U kunt geen gezamenlijk huishouden hebben met:

 • uw vader of moeder
 • met uw kind, ook niet als uw kind ouder dan 18 jaar is
 • met uw grootouder, kleinkind, broer of zus, als 1 van u beiden dagelijks veel zorg van de ander nodig heeft
 • een kamerhuurder of kostganger die een commerciële prijs voor de huur of kost betaalt

Vermogensgrenzen

Voor enkele regelingen voor lage inkomens geldt een vermogensgrens. Dit betekent dat u slechts over een beperkt vermogen mag beschikken om in aanmerking te komen. Voor een alleenstaande is het maximaal toegestane vermogen € 7.575,00 en voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 15.150,00. De vermogensgrens wijzigt één keer per jaar, namelijk op 1 januari.