Energietoeslag

Huishoudens met een laag inkomen hebben over 2023 recht op een energietoeslag. De energietoeslag is er voor inwoners met een laag inkomen om te helpen met de hogere energiekosten. Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u de energietoeslag automatisch en hoeft u deze niet zelf aan te vragen. Als u de toeslag niet automatisch krijgt, kunt u een aanvraag indienen.

Hoogte energietoeslag

De energietoeslag is een bedrag van € 800 of € 400 netto per huishouden. Het bedrag is afhankelijk van uw inkomen. De energietoeslag wordt 1 keer per huishouden verstrekt.

Wie ontvangt de energietoeslag automatisch?

U ontvangt de toeslag automatisch

Als u de toeslag automatisch ontvangt, heeft u hierover een brief ontvangen. De toeslag is uiterlijk 31 december 2023 naar u overgemaakt.

U ontvangt de toeslag niet automatisch

Heeft u de toeslag niet automatisch ontvangen? En voldoet u aan onderstaande voorwaarden? Dan kunt u een aanvraag indienen.

U heeft geen recht op de toeslag

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op 1 oktober 2023:

 • een inkomen had dat hoger was dan 130% van de bijstandsnorm
 • 18, 19 of 20 jaar oud was
 • in een instelling woonde (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen)
 • alleen op een briefadres stond ingeschreven in de gemeente
 • student was

Studenten komen niet in aanmerking voor de energietoeslag. Hiervoor is een regeling getroffen via de DUO. De hoogte hiervan is € 400. Meer informatie hierover leest u op de website van DUOexterne-link-icoon.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de energietoeslag als u (en uw eventuele partner) op 1 oktober 2023:

 • 21 jaar of ouder was
 • in de gemeente Venray woonde
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning had
 • een laag (gezamenlijk) inkomen had:
 • stond ingeschreven in de BRP (gemeentelijke basisadministratie) op het adres waarop de toeslag wordt aangevraagd
 • én als u energiekosten had

Aanvraag indienen

Als u de toeslag niet automatisch ontvangt en u voldoet aan de voorwaarden, kunt u de toeslag zelf aanvragen. Dit kan tot en met 30 juni 2024.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

Houd onderstaande gegevens bij de hand:

 • Kopie van uw identiteitsbewijs (geen rijbewijs). Met de app KopieID maakt u een veilige kopie.
 • Heeft u een partner? Dan moet uw partner ook een kopie van het identiteitsbewijs meesturen.
 • Kopie van een bankafschrift of energiecontract op naam waaruit blijkt dat u energielasten heeft.
 • Kopie van uw bankpas of bankafschrift.
 • Kopie van uw loonstroken en/of uitkeringsspecificaties (en van uw partner) over de maanden juli, augustus en september 2023. Als u een heffingskorting van de Belastingdienst ontvangt, stuur dan de beschikking voorlopige teruggaaf van de heffingskorting mee.

U kunt uw aanvraag op verschillende manieren indienen:

 • Via een online formulier met uw DigiDexterne-link-icoon
 • U kunt onderstaand aanvraagformulier met bijlagen per mail opsturen naar gemeente Venray via gemeente@venray.nl.
 • U kunt onderstaand aanvraagformulier met bijlagen printen en opsturen naar Gemeente Venray, postbus 500, 5800 AM Venray of in een gesloten envelop in de brievenbus doen. De brievenbus vindt u rechts van de inrit, direct aan de Raadhuisstraat.
 • U kunt onderstaand aanvraagformulier met bijlagen persoonlijk inleveren bij de gemeente Venray. Bel dan 0478-52 33 33 optie 1 om een afspraak te maken.

Ondersteuning nodig?

Wilt u hulp bij het indienen van de aanvraag? PLIV biedt ondersteuning bij het aanvragen van regelingen.

 • Adres: Mozartstraat 20b, 5802 HP Venray
 • Afspraak maken? PLIV is telefonisch bereikbaar via 06 – 23 31 00 22.

Financiële ondersteuning

Een onverwachte gebeurtenis, zoals de stijging van energieprijzen, kan uw financiële situatie overhoop halen. Bij financiële problemen is het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te zoeken. Bent u benieuwd naar uw situatie? Kijk op www.geldfit.nlexterne-link-icoon of bel naar (0800) 8115 en doe de test. U ontvangt een persoonlijk advies over eventueel te nemen vervolgstappen.

Heeft u liever direct een afspraak? Maak dan een afspraak bij het spreekuur Hulp bij financiën.

  Andere hulp bij hoge energiekosten

  Er is een subsidie beschikbaar voor de aanschaf van energiebesparende artikelen of voor het vervangen van witgoed. Alleen als u een brief heeft ontvangen van de gemeente, kunt u gebruik maken van de subsidieregeling.

  Vragen?

  Heeft u vragen? Bel met het Schakelplein van de gemeente, via (0478) 52 33 33. Kies in het menu voor 1.