Collegebesluiten 6 februari 2024

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

9. Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied Venray 2010, herziening Stoppers- en Saneringsregeling (ronde 3) (NL.IMRO.0984.PHBP23001-va01)

12. Bestemmingsplan Leunseweg 6 Venray (Nieuwbouw Raayland Focus Spectrum)

17. Een dienstverlenings-overeenkomst aan te gaan met Dierenambulance Brabant Noord Oost en Dierenopvang Maasland voor de opvang van zwerfdieren