Collegebesluiten 5 december 2023

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

10. Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Agrobaan fase 4 Ysselsteyn’

12. Ontwerpbestemmingsplan Peelweg 10-12-14 / Deurneseweg 120-122 Ysselsteyn

13. Vaststellen bestemmingsplan ‘Ysselsteynseweg 41 Ysselsteyn’ (NL.IMRO.0984.BP22026-va01)

14. Vaststellen van de ‘Algemene Voorwaarden voor verhuur van gemeentelijke Sportaccommodaties'