Collegebesluiten 4 juli 2023

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Tussenrapportage horizontaal toezicht archief- en informatiebeheer gemeente Venray (KPI-verslag) over 2022/2023

4. Raadsinformatiebrief voortgang verplaatsing ziekenhuisvoorziening VieCuri

6. Raadsinformatiebrief internationale samenwerking Geldern, Kevelaer en Aruba

Bijlagen besluit 8 benoemingsbesluit

13. Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Venray herziening regels Ruimtelijk Kwaliteitsmenu

15. Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Venray herziening regels Ruimtelijk Kwaliteitsmenu