Collegebesluiten 31 oktober 2023

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Aanwijzing Omroep Venray als lokale omroep

4. 2e bestuursrapportage 2023

5. Legesverordening en tarieven gemeentelijke heffingen 2024

6. Verordeningen en tarieven gemeentelijke heffingen 2024

7. Algemene subsidieverordening

10. Subsidievaststelling reguliere peuteropvang 2022

11. Subsidievaststelling VVE 2022

12.  Vaststelling subsidie 2022 BiblioNu

13. Pilot samenwonen op proef

14. Raadsinformatiebrief uitkomsten proces Cultuurhistorisch Venray

15. Raadsmonitor sociaal domein 1ste helft 2023

16. Sloop en renovatie delen Raayland College

17. Vaststellingsovereenkomst nieuwbouw Focus Spectrum

18. Ontwerpbestemmingsplan Leunseweg 6 Venray (Nieuwbouw Raayland Focus Spectrum)

19. Raadsinformatiebrief stand van zaken project Raayland Focus Spectrum

20.  Bestemmingsplan ‘Prins Bernhardstraat 46-48 Venray’

21. Integraal beleid Internationale werknemers 2024-2030

22. Actualisering Omgevingsvisie Venray 2023

23. Bestemmingsplan “Partiële herziening Buitengebied Venray 2010-Vesaliuslaan”

24. Energiestrategie 2030

25. Jaarverslag ARK 2022

26. Ontwerpbestemmingsplan ‘Stationsweg 197a/Mgr. Hansenstraat 1a Oostrum’

27. Vaststelling bestemmingsplan ‘Woningbouw Zompgraaf Oostrum’ (NL.IMRO.0984.BP21001.va01)

28. Raadsinformatiebrief inzake verkiezingen Tweede Kamer

29. Actualisatie APV 2024

31. Raadsvoorstel nota Grondbeleid 2023