Collegebesluiten 28 november 2023

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

10. Ontwerpbestemmingsplan ‘Dr. Kortmannweg ong. Venray’ (NL.IMRO. 0984.BP23016-on01)

11. Vaststelling bestemmingsplan ‘Weverslo 2a Merselo’ (NL.IMRO. 0984.BP17005.va01)