Collegebesluiten 24 oktober 2023

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

10. Aanvraag omgevingsvergunning kinderdagverblijf Weideweg 19 te Leunen

14. Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Venray 2010, herziening stoppers- en saneringsregeling (ronde 3)

16. Aanpassing Kermisbeleid Venray en de regeling ‘organiseren gemeentelijke kermissen en gunning standplaatsen’

17. Procesbesluit inzake het kort geding aangespannen door Soul Community VOF