Collegebesluiten 12 maart 2024

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

7. Erratum bij het raadvoorstel Vaststelling bestemmings-plan Buitengebied Venray 2010, herziening Stoppers-en Saneringsregeling (Ronde 3) (NL.IMRO.0984.PHBP23001-va01)

8. Collegevoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Blankenberg 8 Leunen

10. Vaststellen bestemmingsplan “Zonnedauw 18 te Ysselsteyn (NL.IMRO.0984.BP23003-va01)”