Algemene regels meldingsplichtig evenement

Beleid en verordening

Organisatie

 • De organisatie moet tijdens het evenement telefonisch bereikbaar zijn.
 • Aan- en omwonenden zijn tijdig geïnformeerd over het evenement.
 • De organisatie zorgt voor ordehandhaving op en in de directe omgeving van het evenement.
 • Organisatie, bezoekers en deelnemers volgen altijd direct en stipt alle bevelen op die door de politie, brandweer of de gemeente worden gegeven. Dit is in het belang van de openbare orde en veiligheid.

Evenemententerrein/-locatie

 • Zorg voor geen overmatige geluidshinder. Hiervan is in ieder geval sprake als de geluidbelasting op een gevel van een nabijgelegen woning meer is dan 80 dB(A)/93 dB(C) ongecorrigeerd.
 • Brengt uw evenement schade aan gemeentelijke eigendommen? De organisatie herstelt of vergoedt de schade en gevolgschade binnen een termijn die de gemeente met u afspreekt.
 • Loopt iemand schade op door uw evenement? Dan is de gemeente niet aansprakelijk. De organisatie van het evenement vrijwaart de gemeente voor vorderingen.
 • Om schade te voorkomen aan de openbare ruimte mag de organisatie:
  • geen tijdelijke of onuitwisbare markeringen aanbrengen met verf, krijt of iets soortgelijks;
  • geen pinnen in de bestrating aanbrengen;
  • geen touwen, scheerlijnen en dergelijke vastmaken aan bomen of gemeentelijk meubilair.
 • De organisatie ruimt het evenemententerrein en de omgeving na afloop op. Er mogen geen spullen en afval achterblijven
 • Houd rekening met de reguliere terrassen en standplaatshouders. De organisatie maakt afspraken met betrokken ondernemers.
 • De organisatie volgt aanwijzingen van de gemeente over het gebruik en de inrichting van gemeentegrond stipt op.
 • Houd in- en uitgangen vrij van obstakels.
 • Hang of leg slangen, kabels, snoeren en dergelijke zo dat niemand ermee in aanraking kan komen, of erover kan struikelen.
 • Zorg voor voldoende parkeergelegenheid. Parkeren door bezoekers van het evenement mag geen hinder opleveren voor de omgeving.
 • Houd het evenemententerrein toegankelijk voor de aan- en afvoer van ambulances of andere hulpdiensten.

Brandveiligheid

Als organisator bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid tijdens een evenement. Als het evenement niet in een gebouw plaatsvindt maar in de open lucht of in een tijdelijke verblijfsruimte zoals een tent, gelden er basisregels voor brandveiligheid. Deze regels vindt u in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsenexterne-link-icoon. De regels van dit besluit vormen de basisregels waaraan u altijd moet voldoen.