Zienswijze indienen

Zijn de burgemeester, de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders van plan een besluit te nemen? En wilt u op het voorgenomen besluit reageren? Dan kunt u een zienswijze indienen

Wat u moet weten

In het voorgenomen besluit staat tot wanneer u een zienswijze kunt indienen.

Voorbeelden van een voorgenomen besluit zijn: de aanpassing van een bestemmingsplan of een aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu.

Wat houdt uw zienswijze in

Met het indienen van een zienswijze kunt u reageren op een voorgenomen besluit. U laat het volgende weten:

  • Met welk voorgenomen besluit u het niet eens bent
  • De datum van het voorgenomen besluit of publicatiedatum
  • Uw zienswijze. Waarom bent u het niet eens met het voorgenomen besluit?
  • In de brief staat uw naam, adres, datum en handtekening

Zienswijze indienen

U kunt op 3 manieren uw zienswijze indienen:

  1. Online indienen (DigiD nodig)
  2. Schriftelijk indienen. Stuur uw zienswijze naar Burgemeester/ De Gemeenteraad/ of Het college van B en W, Gemeente Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray  
  3. Mondeling indienen. Maak hiervoor telefonisch een afspraak. Bel ons op (0478) 52 33 33