Zienswijze indienen

Zijn de burgemeester, de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders van plan een besluit te nemen? En wilt u op het voorgenomen besluit reageren? Dan kunt u een zienswijze indienen.

Wat u moet weten

In het voorgenomen besluit staat tot wanneer u een zienswijze kunt indienen.

Voorbeelden van een voorgenomen besluit zijn: de aanpassing van een omgevingsplan of een aanvraag voor een omgevingsvergunning milieubelastende activiteit.

Wat houdt uw zienswijze in?

Met het indienen van een zienswijze kunt u reageren op een voorgenomen besluit. U laat het volgende weten:

  • met welk voorgenomen besluit u het niet eens bent;
  • de datum van het voorgenomen besluit of publicatiedatum;
  • uw zienswijze: waarom bent u het niet eens met het voorgenomen besluit?
  • in de brief staan uw naam, adres, datum en handtekening.

Zienswijze indienen

U kunt op drie manieren uw zienswijze indienen:

  1. online (DigiD nodig)externe-link-icoon;
  2. schriftelijk. Stuur uw zienswijze naar Burgemeester / De Gemeenteraad / Het college van B en W, Gemeente Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray;
  3. mondeling. Maak hiervoor telefonisch een afspraak. Bel ons op (0478) 52 33 33.