Woningbouw in het buitengebied

Op 15 februari 2022 is een nieuw woonbeleid voor de komende jaren voor Venray vastgesteld. Hierin zijn vijf verschillende thema’s met een aantal belangrijke onderdelen benoemd. Eén van deze onderdelen is het stimuleren en mogelijk maken van bijzondere woonvormen en zelfbouw.

Creatieve oplossingen

Om te voldoen aan de wensen van woningzoekenden in verschillende leeftijden en situaties is er steeds meer behoefte aan een divers aanbod en vernieuwende woonvormen. We moeten dan ook naar creatieve oplossingen kijken. Bijvoorbeeld woningen waar je met meerdere generaties kunt wonen, van één woning meerdere woningen maken, wonen in groepsverband en het verbouwen van leegstaande gebouwen naar woonruimtes voor jongeren én senioren. Er zijn verschillende goede voorbeelden in andere gemeenten, die wellicht ook in Venray kunnen worden gebruikt.

Ontwikkelingen in buitengebied

In het buitengebied gaan in de nabije toekomst ook ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van woningbouw. Hiervoor willen we graag samen met inwoners aan de slag met passende oplossingen. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar aanbod van verschillende type betaalbare woningen die aansluiten bij de behoefte. Ook wordt er gekeken naar woningbouw in combinatie met natuurontwikkeling, het oplossen van overlastsituaties en de verbetering van de leefbaarheid van het buitengebied. We kunnen dit niet alleen. We gaan graag met de inwoners en belanghebbende in gesprek om samen aan de slag te gaan met de woningbouwuitdaging voor Venray.

Inloopcafé

Donderdagavond 8 december 2022 was er een ‘inloopcafé Landelijk Gebied’ in het gemeenschapshuis de Loef in Vredepeel. Vertegenwoordigers van de dorpsraden, inwoners en andere belangstellenden waren aanwezig bij deze avond over bijzondere woonvormen in het buitengebied (ook wel landelijk gebied genoemd).

Na opening door wethouder Daan Janssen vertelden de collega’s Henny van de Ven (Wonen) en Elleke Raedts (Wonen en Zorg) over de ontwikkelingen en mogelijkheden van verschillende woonvormen. De vraag naar betaalbare woningen voor starters en passende huisvesting voor senioren hadden hier vooral de aandacht. Steeds vaker komen er vragen van bijvoorbeeld ouders om een woonruimte te bouwen voor een starter of het leveren van mantelzorg. Gemeente Venray is onlangs gestart met een pilot Tiny Houses om kennis en ervaring op te doen met deze bijzondere woonvorm. De avond eindigde met een levendige discussie met veel herkenbare voorbeelden, concrete ideeën en wensen. De inbreng wordt meegenomen bij toekomstige beslissingen en ontwikkelingen.

Op de hoogte blijven?

Heeft u vragen, een mooi voorbeeld of een inspirerend verhaal? Deel dit met ons via landelijkgebied@venray.nl of neem contact op met Mechie Beurskens (06 – 18 06 03 78).