Uittreksels en afschriften voor zakelijke dienstverleners

Heeft u als advocaat, notaris of een andere zakelijke dienstverlener inlichtingen uit de basisregistratie personen (BRP) of burgerlijke stand nodig? Vraag de uittreksels of afschriften online aan. U betaalt direct bij de aanvraag.

Aanvragen

Om het uittreksel of de verklaring digitaal met e-herkenning aan te vragen heeft u betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) of hoger nodig. Binnen vijf werkdagen ontvangt u het document per post.

U kunt uw verzoek ook schriftelijk indienen. Stuur een mail naar: gemeente@venray.nl

Kosten

 • Het uittreksel basisregistratie personen kost  € 13,00.
 • Het afschrift burgerlijke stand kost € 16,60.

Inlichtingen uit de BRP

Alleen een notaris of advocaat mag een verzoek doen voor het opmaken van een afstammelingenonderzoek. De informatie die nodig is om een verklaring van erfrecht op te stellen moet de notaris of advocaat in de laatste woongemeente van de overledene opvragen. Mocht een persoonskaart zich bij de gemeente Venray bevinden, dan kan de laatste woongemeente de persoonskaart bij de gemeente Venray opvragen.

Uittreksel basisregistratie personen

Heeft u een bewijs nodig dat de persoon in gemeente Venray woont? Vraag dan een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) online aan. 

 • In het uittreksel staan in ieder geval de:
  • naam
  • adres
  • woonplaats
  • geboortedatum

Extra opties: nationaliteit, woonhistorie of internationaal uittreksel BRP.

Afschrift burgerlijke stand

Heeft u een afschrift nodig van de geboorteakte, huwelijk- of partnerschapsakte, echtscheidingsakte of overlijdensakte? Deze kunt u aanvragen als de geboorte of het huwelijk heeft plaatsgevonden in de gemeente Venray.