Afschrift akte burgerlijke stand

Heeft u een afschrift nodig van de geboorteakte, huwelijk- of partnerschapsakte, echtscheidingsakte of overlijdensakte? Deze kunt u aanvragen als de geboorte of het huwelijk heeft plaatsgevonden in gemeente Venray. Aanvragen kan makkelijk online met DigiD. Binnen vijf werkdagen ontvangt u uw afschrift. Als online aanvragen niet lukt, kunt u ook een afspraak maken.

Wat u moet weten

Bij een geboorte, huwelijk of echtscheiding maakt de gemeente een officieel document. Dit heet ook wel een akte van de Burgerlijke Stand. Van zo'n akte kunt u een afschrift aanvragen. Een afschrift uit de burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. 

Soorten akten

  • geboorteakte
  • overlijdensakte
  • huwelijksakte
  • echtscheidingsakte
  • akte van partnerschapsregistratie

Wie kan een afschrift burgerlijke stand aanvragen?

U kunt een afschrift burgerlijke stand aanvragen voor de volgende personen:

  • uzelf
  • uw kind, ook als hij of zij ouder is dan 16 jaar
  • uw partner, wanneer het gaat om bijvoorbeeld een partnerschapsakte of een echtscheidingsakte
  • iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt
  • in sommige situaties kunnen ook erfgenamen of wettelijke vertegenwoordigers een afschrift burgerlijke stand voor iemand anders aanvragen.

Aanvragen

Iemand machtigen

Vraagt u het afschrift voor iemand anders aan? Maak een afspraakexterne-link-icoon. Neem dan ook onderstaande schriftelijke machtiging en het identiteitsbewijs van de andere persoon mee.

Kosten

Het afschrift burgerlijke stand kost € 16,60.