Uittreksel Basisregistratie Personen

Heeft u een bewijs nodig dat u in gemeente Venray woont? Vraag dan een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aan. Dit doet u direct online met DigiD. Binnen vijf werkdagen ontvangt u uw uittreksel per post. Als online aanvragen niet lukt, kunt u ook een afspraak maken.

Wat u moet weten

 • U heeft bijvoorbeeld een uittreksel Basisregistratie Personen nodig als u zich wilt inschrijven voor een woning. Of als u uw auto wilt overschrijven.
 • In het uittreksel staan in ieder geval uw:
  • naam
  • adres
  • woonplaats
  • geboortedatum
 • U vraagt dit uittreksel aan in de gemeente waar u staat ingeschreven.
 • Als u niet in Nederland woont, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenenexterne-link-icoon (RNI). U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeentenexterne-link-icoon.

Wie kan een uittreksel BRP aanvragen?

U kunt een uittreksel Basisregistratie Personen aanvragen voor:

 • uzelf
 • uw kind, jonger dan 16 jaar, dat bij u woont
 • iemand die hiervoor gemachtigd is
 • curator voor curatele

Aanvragen

Iemand machtigen

Vraagt u het uittreksel voor iemand anders aan? Maak een afspraakexterne-link-icoon. Neem dan ook onderstaande schriftelijke machtiging en het identiteitsbewijs van de andere persoon mee.

Kosten

Het uittreksel Basisregistratie personen kost € 13.