Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering

De gemeente Venray verstrekt vanaf 1 januari 2021 aan mensen met een laag inkomen en langdurig hoge zorgkosten een tegemoetkoming van € 150,00 per persoon per jaar. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor de extra kosten die u heeft door bijvoorbeeld een chronische ziekte of handicap

Wat u moet weten

U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • u bent 21 jaar of ouder
 • u staat ingeschreven bij de gemeente Venray
 • u had de afgelopen 2 jaar minder inkomen dan 110% van de bijstandsnorm
 • u heeft gedurende 2 aaneengesloten jaren het eigen risico op grond van artikel 19 van de Zorgverzekeringswet opgemaakt

Schulden

In de volgende situaties houden wij rekening met uw schulden:

 • u heeft een minnelijke schuldregeling met een erkende schuldhulpverlenende instantie, of
 • de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) is over u uitgesproken, of
 • er ligt beslag op uw inkomen

Dit betekent dat u de aflossingsbedragen van uw schulden of het bedrag van het loonbeslag van uw inkomen mag aftrekken.

Overstappen naar een zorgverzekering op maat

In de laatste paar weken van het jaar maken zorgverzekeraars hun nieuwe polissen en premies bekend voor het nieuwe jaar. Veel mensen gebruiken deze tijd om verschillende aanbieders te vergelijken en om eventueel over te stappen van zorgverzekeraar. Wat zijn de zorgwensen en in hoeverre sluit de huidige zorgverzekering aan bij die wensen en behoeften?

Om dit aanbod makkelijk te kunnen vergelijken, heeft de gemeente Venray samen met Poliswijzer een vergelijkingswebsite ontwikkeld. Men kan hier zelf de zorgwensen invullen en krijgt een passend en ook vrijblijvend advies. Dit kan tijdens de jaarlijkse overstapperiode via: www.poliswijzer.nl/venray.

Aanvragen

Vul het aanvraagformulier in en stuur het op. U kunt het formulier ook in een gesloten envelop in onze brievenbus doen. De brievenbus vindt u rechts van de inrit, direct aan de Raadhuisstraat.

pdf Formulier Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering (PDF, 646.2 KB)

 

U kunt de aanvraag opsturen naar:

Gemeente Venray
Postbus 500
5800 AM Venray

U kunt uw aanvraag een keer per kalenderjaar indienen. Dit kan uiterlijk tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar.

Bij het aanvraagformulier moet u bewijsstukken inleveren van:

 • uw huidige netto inkomen (uw inkomen na aftrek van belastingen) zoals een loonstrook of een specificatie van uw uitkering
 • bewijs dat u de afgelopen 2 jaar een maximuminkomen van 110% van de bijstandsnorm ontving
 • bewijs dat u de afgelopen 2 jaren uw eigen risico volledig heeft opgemaakt. In onderstaande bijlage leest u hoe u het verbruikt eigen risico kunt opvragen bij VGZ:

  pdf Handleiding opvragen verbruikt eigen risico VGZ (PDF, 368.16 KB)

 

Heeft u een chronische ziekte of handicap? Van deze kosten hoeft u geen bewijsstukken in te leveren.