Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering

De gemeente Venray verstrekt een tegemoetkoming van € 150,00 per persoon per jaar aan mensen met een laag inkomen en langdurig hoge zorgkosten. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor de extra kosten die u heeft door bijvoorbeeld een chronische ziekte of handicap.

Wat u moet weten

U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • u bent 21 jaar of ouder
 • u staat ingeschreven bij de gemeente Venray
 • u had de afgelopen 2 jaar minder inkomen dan 110% van de bijstandsnorm
 • u heeft gedurende 2 aaneengesloten jaren het eigen risico op grond van artikel 19 van de Zorgverzekeringswet opgemaakt

Schulden

In de volgende situaties houden wij rekening met uw schulden:

 • u heeft een minnelijke schuldregeling met een erkende schuldhulpverlenende instantie, of
 • de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) is over u uitgesproken, of
 • er ligt beslag op uw inkomen

Dit betekent dat u de aflossingsbedragen van uw schulden of het bedrag van het loonbeslag van uw inkomen mag aftrekken.

Aanvragen


pdf Aanvraag Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering (PDF, 682.27 KB)


U kunt de aanvraag opsturen naar:

Gemeente Venray
Postbus 500
5800 AM Venray

U kunt uw aanvraag een keer per kalenderjaar indienen. Dit kan uiterlijk tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar.

Bij het aanvraagformulier moet u bewijsstukken inleveren van:

 • uw huidige netto inkomen (uw inkomen na aftrek van belastingen) zoals een loonstrook of een specificatie van uw uitkering
 • bewijs dat u de afgelopen 2 jaar een maximuminkomen van 110% van de bijstandsnorm ontving
 • bewijs dat u de afgelopen 2 jaren uw eigen risico volledig heeft opgemaakt. In onderstaande bijlage leest u hoe u het verbruikt eigen risico kunt opvragen bij VGZ:

  pdf Handleiding opvragen verbruikt eigen risico VGZ (PDF, 368.16 KB)

 

Heeft u een chronische ziekte of handicap? Van deze kosten hoeft u geen bewijsstukken in te leveren.