Subsidie afkoppelen hemelwater

U kunt subsidie aanvragen voor het afkoppelen van hemelwater. U voert het water dan af op uw eigen terrein zodat dit niet in het riool terecht komt. Aanvragen kan alleen digitaal. U ontvangt binnen acht weken digitaal een bevestiging.

Subsidie per vierkante meter

U krijgt subsidie als u het hemelwater afkoppelt van het vuilwaterriool.

 • Tot 200 m² dakoppervlak                       € 6 per m²
 • Vanaf 200 m² dakoppervlak                  € 3 per m²

Hoe berekent u het dakoppervlak

U berekent lengte x breedte van het dak. Het oppervlak van het dak berekent u in het horizontale vlak. De schuinte en hoogte van het dak hoeft u niet te berekenen.

Voordelen

Uw hemelwater afkoppelen van de riolering heeft voordelen voor u en voor het milieu:

 • Er ontstaat minder wateroverlast op straat, in huis en in de tuin.
 • Uw tuin verdroogt minder snel.
 • Als u het hemelwater gebruikt om de tuin mee te besproeien, bespaart u water.
 • U betaalt minder rioolheffing als u uw terrein 100% afkoppelt.
 • Er stort minder vuilwater over op het oppervlaktewater. Dit verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater. En dat is goed voor planten en dieren.

Mogelijkheden en regels

Er zijn een aantal mogelijkheden om het hemelwater af te koppelen. U kunt bijvoorbeeld het water opvangen in een regenton of een vijver. Of laten infiltreren in de bodem. Infiltreren kan oppervlakkig via een grasveld of een grindborder. Of via een ondergrondse voorziening van kratten of een grindkoffer.

Voor meer mogelijkheden kunt u kijken op waterklaar.nlexterne-link-icoon. U bepaalt zelf de manier van afkoppelen. De gemeente kan u hierin eventueel adviseren tijdens een huisbezoek.

Wat zijn de regels

 • Bij het doen van de subsidieaanvraag is het af te koppelen oppervlak nog aangesloten op het openbare gemengde riool (vrijvervalriool).
 • Het af te koppelen verhard oppervlak is niet eerder afgekoppeld.
 • Er is alleen subsidie aan te vragen voor het afkoppelen van dakoppervlakten. Voor het afkoppelen van verhardingen zoals terrassen, opritten en dergelijke is geen subsidie te verkrijgen.
 • Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u minimaal 40 m² afkoppelen.
 • Afgekoppeld verhard oppervlak mag u niet meer op het openbaar gemengd riool aankoppelen.
 • Het hemelwater dat u afkoppelt, verwerkt u op uw eigen terrein.
 • Het afkoppelen mag geen negatief effect (overlast) hebben op de omgeving.
 • Alles wat gebouwd is vanaf 2002 moet bij de bouw al direct afgekoppeld worden. Hiervoor krijgt u geen subsidie.

Subsidie aanvragen

Het aanvragen van subsidie is heel eenvoudig. Bekijk de uitleg in het filmpje of lees de werkwijze in de tekst onder het filmpje.

Subsidie afkoppelen regenpijpen

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

 • Zorg dat u uw DigiD bij de hand heeft.
 • Vul de aanvraag in via het formulier Subsidieaanvraag voor het afkoppelen van hemelwaterafvoerexterne-link-icoon. Bij de aanvraag voegt u een schets toe waarop u aangeeft welke dakoppervlakten u wilt afkoppelen.
 • De gemeente neemt vervolgens contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.
 • Kijk voor aanvullende informatie op www.waterklaar.nlexterne-link-icoon
 • U ontvangt het besluit subsidieverstrekking.
 • Binnen een week ontvangt u het subsidiebedrag op uw bankrekening.
 • Koppel het hemelwater af. Maak foto's tijdens het afkoppelen en mail de foto's naar afkoppelsubsidie@venray.nl.
 • Misschien komen we nog kijken of alles correct is uitgevoerd.

Adviesgesprek

U bepaalt zelf de manier van afkoppelen. De gemeente kan u hierin eventueel adviseren tijdens een adviesgesprek. Het adviesgesprek kan telefonisch, via een digitale meeting of met een fysiek huisbezoek. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden. Het adviesgesprek kost u niets en is vrijblijvend.

Neem hiervoor contact op via (0478) 52 33 33 of afkoppelsubsidie@venray.nl