Subsidie afkoppelen hemelwater

Subsidie per vierkante meter

U krijgt subsidie als u het hemelwater afkoppelt van het vuilwaterriool.

 • Tot 200 m2 dakoppervlak                       € 6,- per m2
 • Vanaf 200 m2 dakoppervlak                   € 3,- per m2

Hoe berekent u het dakoppervlak

U berekent lengte x breedte van het dak. Het oppervlak van het dak berekent u in het horizontale vlak. De schuinte en hoogte van het dak hoeft u niet te berekenen.

Voordelen

Uw hemelwater afkoppelen van de riolering heeft voordelen voor u en voor het milieu:

 • Er ontstaat minder wateroverlast op straat, in huis en in de tuin.
 • Uw tuin verdroogt minder snel.
 • Als u het hemelwater gebruikt om de tuin mee te besproeien, bespaart u water.
 • U betaalt minder rioolheffing als u uw terrein 100% afkoppelt.
 • Er stort minder vuilwater over op het oppervlakte water. Dit verbetert de kwaliteit van het oppervlakte water. En dat is goed voor planten en dieren.

Mogelijkheden en regels

Er zijn een aantal mogelijkheden om het hemelwater af te koppelen. U kunt bijvoorbeeld het water opvangen in een regenton of een vijver. Of laten infilteren in de bodem. Infilteren kan oppervlakkig via een grasveld of een grindborder. Of via een ondergrondse voorziening van kratten of een grindkoffer.

Voor meer mogelijkheden kunt u kijken op waterklaar.nl. U bepaalt zelf de manier van afkoppelen. De gemeente kan u hierin eventueel adviseren tijdens een huisbezoek.

Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen worden de huisbezoeken tot een minimum beperkt.

Wat zijn de regels

 • Bij het doen van de subsidie aanvraag is het af te koppelen oppervlak nog aangesloten op het openbare gemengde riool (vrijvervalriool).
 • Het af te koppelen verhard oppervlak is niet eerder afgekoppeld.
 • Er is alleen subsidie aan te vragen voor het afkoppelen van dakoppervlakten. Voor het afkoppelen van verhardingen zoals terrassen, opritten, etc. is geen subsidie te verkrijgen.
 • Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u minimaal 40 m2 afkoppelen.
 • Afgekoppeld verhard oppervlak mag u niet meer op het openbaar gemengd riool aankoppelen.
 • Het hemelwater dat u afkoppelt verwerkt u op uw eigen terrein.
 • Het afkoppelen mag geen negatief effect (overlast) hebben op de omgeving.
 • Nieuwbouw woningen van na 2001 moeten bij de bouw direct afkoppelen. Hiervoor krijgt u geen subsidie.

Subsidie aanvragen

Het aanvragen van subsidie is heel eenvoudig. Bekijk de uitleg in het filmpje of lees de werkwijze in de tekst onder het filmpje.

Screenshot van film op Youtube
 • Zorg dat u uw DigiD bij de hand heeft.
 • Vul de aanvraag in via het formulier Subsidieaanvraag voor het afkoppelen van hemelwaterafvoer. Bij de aanvraag voegt u een schets toe waarop u aangeeft welke dakoppervlakten u wilt afkoppelen.
 • De gemeente neemt vervolgens contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.
 • Kijk voor aanvullende informatie op www.waterklaar.nl
 • U ontvangt het besluit subsidieverstrekking.
 • Binnen een week ontvangt u het subsidiebedrag op uw bankrekening.
 • Koppel het hemelwater af. Maak foto's tijdens het afkoppelen en mail de foto's naar afkoppelsubsidie@venray.nl.
 • Misschien komen we nog kijken of alles correct is uitgevoerd.