Sprekersplein

Wilt u meepraten over onderwerpen die op de agenda van de raad of de raadscommissies staan? Of wilt u zelf een onderwerp aandragen? Dat kan in het Sprekersplein. Het Sprekersplein is voor iedereen toegankelijk. Aanmelden is alleen nodig als u zelf een onderwerp wilt voorstellen.

Wat u moet weten

De gemeenteraad wil met het Sprekersplein inwoners en politici op een laagdrempelige manier met elkaar in contact brengen. Het Sprekersplein is in de plaats gekomen van het spreekrecht tijdens de raad en de raadscommissies. De werkwijze is voorlopig als proef ingevoerd.

Tijdens het Sprekersplein kunt u als inwoner uw mening geven over onderwerpen die op de agenda staan van de raad en de commissies. U kunt ook zelf een onderwerp aandragen, als dit een onderwerp is waar de gemeenteraad over gaat. U mag daarbij een kleine presentatie geven. Tijdens het Sprekersplein zijn soms ook presentaties van ambtenaren.

Iedereen is welkom bij het Sprekersplein. Naast raads- en commissieleden zijn ook vaak wethouders en beleidsmedewerkers aanwezig. De burgemeester is voorzitter van het Sprekersplein. De setting van het Sprekersplein is informeel – er is geen (beeld)verslag.

Waar en wanneer?

Het Sprekersplein vindt plaats in de vergaderruimten van het gemeentehuis. U vindt de datums van het Sprekersplein op https://venray.raadsinformatie.nl/. Daar kunt u ook zien wat op de agenda van de raad en de raadscommissies staat. Het Sprekersplein vindt plaats op dinsdagavond in de week voorafgaand aan de raadscommissies.

Spelregels en aanmelden

Het Sprekersplein is openbaar. U hoeft zich alleen aan te melden als u zelf een onderwerp wilt aandragen. Aanmelden kan tot één dag van tevoren om 17:00 uur.

Er gelden een aantal spelregels voor het aanmelden van eigen onderwerpen:

  • U krijgt tijdens het Sprekersplein maximaal 10 minuten voor uw inbreng/presentatie.

  • Het mag een onderwerp zijn dat niet op de agenda van de raad of raadscommissie staat, als het een onderwerp is waar de raad over gaat.

  • Aanmelden van onderwerpen kan tot 17:00 uur op de dag vóór het Sprekersplein.

  • Onderwerpen die al op de agenda van de gemeenteraad of de raadscommissies staan, hoeven niet te worden aangemeld. Houd wel rekening met maximaal 10 minuten spreektijd.


Er zijn een aantal zaken die niet als onderwerp kunnen worden voorgesteld:

  • Onderwerpen waar de raad niet over gaat, zoals taken die vallen onder de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders.

  • Onderwerpen waarbij sprake is van een juridisch geschil tussen een inwoner en de gemeente.

  • Een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur; hiervoor gelden de reguliere bezwaar- en beroepsprocedures.

  • Zaken die in aanmerking komen voor de gemeentelijke klachtenprocedure.

Uiteraard wordt van de aanwezigen bij het Sprekersplein verwacht dat men respectvol met elkaar omgaat.
 

> Direct aanmelden voor het Sprekersplein
 

Vragen

Heeft u vragen over het Sprekersplein? Of twijfelt u over een eigen onderwerp voor het Sprekersplein? Neem dan contact op met de griffie.