Sprekersplein

Wilt u meepraten over onderwerpen die op de agenda van de raad of de raadscommissies staan? Of wilt u zelf een onderwerp aandragen? Dat kan in het Sprekersplein. Het Sprekersplein is voor iedereen toegankelijk. Wilt u het Sprekersplein bijwonen of zelf spreken? Meld u dan van tevoren aan

Let op: In verband met de geldende maatregelen vindt het Sprekersplein voorlopig digitaal plaats. Er is géén bijeenkomst in het gemeentehuis. Ook tijdens het digitale Sprekersplein kunt u uw stem laten horen. Kijk hieronder bij ‘Digitaal Sprekersplein’ hoe het digitale Sprekersplein werkt en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Wat is het Sprekersplein?

De gemeenteraad wil met het Sprekersplein inwoners en politici op een laagdrempelige manier met elkaar in contact brengen. Het Sprekersplein is in de plaats gekomen van het spreekrecht tijdens de raad en de raadscommissies.

Tijdens het Sprekersplein kunt u als inwoner uw mening geven over onderwerpen die op de agenda staan van de raad en de commissies. U kunt ook zelf een onderwerp aandragen, als dit maar een onderwerp is waar de gemeenteraad over gaat. U mag daarbij een kleine presentatie geven. Tijdens het Sprekersplein zijn soms ook presentaties van ambtenaren.

Iedereen is welkom bij het Sprekersplein. Naast raads- en commissieleden zijn ook vaak wethouders en beleidsmedewerkers aanwezig. De burgemeester is voorzitter van het Sprekersplein. De setting van het Sprekersplein is informeel – er is geen (beeld)verslag.

Waar en wanneer?

Het Sprekersplein vindt in verband met de coronamaatregelen tijdelijk niet plaats in het gemeentehuis. U kunt digitaal deelnemen.

U vindt de datums van het Sprekersplein op https://venray.raadsinformatie.nl/. Daar kunt u ook zien wat op de agenda van de raad en de raadscommissies staat. Het Sprekersplein vindt plaats op dinsdagavond in de week voorafgaand aan de raadscommissies.

Digitaal Sprekersplein

Het Sprekersplein kan voorlopig niet in zijn normale vorm doorgaan. Toch kunt u uw stem laten horen over actuele onderwerpen. Dat zal zijn met behulp van een digitale bijeenkomst.

Hoe werkt het?

 • Het Sprekersplein vindt digitaal plaats. Raadsleden, commissieleden en wethouders kijken vanuit thuis naar alle bijdrages. Er is geen bijeenkomst in het gemeentehuis.
 • Ook u kunt van huis uit uw mening geven. U heeft dan wel een apparaat nodig met webcam en microfoon. Voor de bijeenkomst wordt gebruik gemaakt van de app van Microsoft Teams. Die kunt u gratis downloaden. Na aanmelding krijgt u hier meer informatie over.
 • Als u geen apparaat heeft om van huis uit deel te nemen, dan kunt u naar het gemeentehuis komen. Daar wordt een laptop voor u klaargezet. Wilt u hier gebruik van maken? Geef dit dan duidelijk aan bij uw aanmelding.
 • Als u wilt spreken tijdens het Sprekersplein, meld u dan zo vroeg mogelijk aan via ons online formulier. U krijgt dan van de griffie nadere uitleg over hoe het werkt.
 • Kunt u niet aanwezig zijn bij het digitale Sprekersplein? U mag ook altijd een brief, filmpje of presentatie delen met de raad. Mail uw inbreng naar griffie@venray.nl
 • Aanmelden kan tot één dag van tevoren 17:00 uur, maar het wordt sterk aangeraden om u eerder aan te melden, zodat u tijd heeft om de instructies door te nemen en eventueel te testen.
 • Uw naam wordt in ieder geval gedeeld met de raads- en commissieleden en het college. Indien u daar toestemming voor geeft, wordt uw naam ook op het raadsinformatiesysteem gezet.
 • De overige regels van het Sprekersplein gelden ook bij de digitale variant en vindt u hieronder.

Spelregels en aanmelden

Direct aanmelden voor het Sprekersplein
Wilt u alleen als toeschouwer meekijken? Dat kan ook. Stuur een mail naar de griffie: griffie@venray.nl. Doe dit liefst zo vroeg mogelijk. Aanmelden kan tot één dag van tevoren om 17:00 uur.

Er gelden een aantal spelregels als u zelf wilt spreken tijdens het Sprekersplein:

 • U krijgt tijdens het Sprekersplein 7 minuten de tijd voor uw inbreng/presentatie.

 • Het mag een onderwerp zijn dat niet op de agenda van de raad of raadscommissie staat, als het maar een onderwerp is waar de raad over gaat.

 • Aanmelden kan tot 17:00 uur op de dag vóór het Sprekersplein.
   

Er zijn een aantal zaken die niet als onderwerp kunnen worden voorgesteld:

 • Onderwerpen waar de raad niet over gaat, zoals taken die vallen onder de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders.

 • Onderwerpen waarbij sprake is van een juridisch geschil tussen een inwoner en de gemeente.

 • Een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur; hiervoor gelden de reguliere bezwaar- en beroepsprocedures.

 • Zaken die in aanmerking komen voor de gemeentelijke klachtenprocedure.

Uiteraard wordt van de aanwezigen bij het Sprekersplein verwacht dat men respectvol met elkaar omgaat.

Vragen?

Heeft u vragen over het Sprekersplein? Of twijfelt u over een eigen onderwerp voor het Sprekersplein? Neem dan contact op met de griffie.