Sprekersplein

Wilt u meepraten over onderwerpen die op de agenda van de gemeenteraad of de raadscommissies staan? Of wilt u zelf een onderwerp aandragen? Dat kan in het Sprekersplein. Het Sprekersplein is voor iedereen toegankelijk. Aanmelden is alleen nodig als u zelf wilt spreken tijdens het Sprekersplein en kan via de link onderaan deze pagina.

Wat is het Sprekersplein?

De gemeenteraad wil met het Sprekersplein inwoners en politici op een laagdrempelige manier met elkaar in contact brengen. Het Sprekersplein is in de plaats gekomen van het spreekrecht tijdens de raad en de raadscommissies.

Tijdens het Sprekersplein kunt u als inwoner uw mening geven over onderwerpen die op de agenda staan van de raad en de commissies. U kunt ook zelf een onderwerp aandragen, als dit maar een onderwerp is waar de gemeenteraad over gaat. U mag daarbij een kleine presentatie geven. Tijdens het Sprekersplein zijn soms ook presentaties van ambtenaren.

Iedereen is welkom bij het Sprekersplein. Naast raads- en commissieleden zijn ook vaak wethouders en beleidsmedewerkers aanwezig. De burgemeester is voorzitter van het Sprekersplein. De setting van het Sprekersplein is informeel – er is geen (beeld)verslag.

Waar en wanneer?

Het Sprekersplein vindt plaats in het gemeentehuis op dinsdagavond in de week voorafgaand aan de raadscommissies. Inwoners die zich hebben aangemeld om te spreken, komen vanaf 20:00 uur aan het woord. Voorafgaand zijn soms vanaf 19:00 uur enkele presentaties. U mag deze bijwonen, maar dat is niet verplicht.

U vindt de data van het Sprekersplein op venray.raadsinformatie.nlexterne-link-icoon. Daar kunt u ook zien wat op de agenda van de raad en de raadscommissies staat.

Spelregels en aanmelden

Het Sprekersplein is openbaar. U hoeft zich alleen aan te melden als u zelf wilt spreken. Dit kunt u doen via de button onderaan de pagina.

Er gelden een aantal spelregels als u zelf wilt spreken tijdens het Sprekersplein:

  • u krijgt tijdens het Sprekersplein zeven minuten de tijd voor uw inbreng/presentatie;

  • het mag een onderwerp zijn dat niet op de agenda van de raad of raadscommissie staat, als het maar een onderwerp is waar de raad over gaat;

  • aanmelden kan tot 17.00 uur op de dag vóór het Sprekersplein.

Er zijn een aantal zaken die niet als onderwerp kunnen worden voorgesteld:

  • onderwerpen waar de raad niet over gaat, zoals taken die vallen onder de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders;

  • onderwerpen waarbij sprake is van een juridisch geschil tussen een inwoner en de gemeente;

  • een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur: hiervoor gelden de reguliere bezwaar- en beroepsprocedures;

  • zaken die in aanmerking komen voor de gemeentelijke klachtenprocedure.

Uiteraard wordt van de aanwezigen bij het Sprekersplein verwacht dat men respectvol met elkaar omgaat.

Vragen?

Heeft u vragen over het Sprekersplein? Of twijfelt u over een eigen onderwerp voor het Sprekersplein? Neem dan contact op met de griffie.