Sprekersplein

Wilt u meepraten over onderwerpen die op de agenda van de raad of de raadscommissies staan? Of wilt u zelf een onderwerp aandragen? Dat kan in het Sprekersplein. Het Sprekersplein is voor iedereen toegankelijk. Wilt u het Sprekersplein bijwonen of zelf spreken? Meld u dan van tevoren aan

Let op: In verband met de RIVM-richtlijnen moet iedereen zich van tevoren aanmelden voor het Sprekersplein. Lees hieronder bij 'Spelregels en aanmelden' hoe u dit doet.

Wat is het Sprekersplein?

De gemeenteraad wil met het Sprekersplein inwoners en politici op een laagdrempelige manier met elkaar in contact brengen. Het Sprekersplein is in de plaats gekomen van het spreekrecht tijdens de raad en de raadscommissies.

Tijdens het Sprekersplein kunt u als inwoner uw mening geven over onderwerpen die op de agenda staan van de raad en de commissies. U kunt ook zelf een onderwerp aandragen, als dit maar een onderwerp is waar de gemeenteraad over gaat. U mag daarbij een kleine presentatie geven. Tijdens het Sprekersplein zijn soms ook presentaties van ambtenaren.

Iedereen is welkom bij het Sprekersplein. Naast raads- en commissieleden zijn ook vaak wethouders en beleidsmedewerkers aanwezig. De burgemeester is voorzitter van het Sprekersplein. De setting van het Sprekersplein is informeel – er is geen (beeld)verslag.

Waar en wanneer?

Het Sprekersplein vindt plaats in het gemeentehuis. U vindt de datums van het Sprekersplein op https://venray.raadsinformatie.nl/. Daar kunt u ook zien wat op de agenda van de raad en de raadscommissies staat. Het Sprekersplein vindt plaats op dinsdagavond in de week voorafgaand aan de raadscommissies.

Spelregels en aanmelden

Het Sprekersplein is openbaar. Wilt u zelf het woord voeren tijdens het Sprekersplein? Meld u dan aan met behulp van de link hieronder. Aanmelden kan tot één dag van tevoren om 17:00 uur.

In verband met de RIVM-richtlijnen vragen we iedereen zich van tevoren aan te melden. Dat geldt dus ook indien u alleen als toeschouwer aanwezig wilt zijn. Stuur in dat geval een e-mail naar griffie@venray.nl. Doe dit uiterlijk één dag van tevoren om 17:00 uur.

Er gelden een aantal spelregels als u zelf wilt spreken tijdens het Sprekersplein:

  • U krijgt tijdens het Sprekersplein 7 minuten de tijd voor uw inbreng/presentatie.

  • Het mag een onderwerp zijn dat niet op de agenda van de raad of raadscommissie staat, als het maar een onderwerp is waar de raad over gaat.

  • Aanmelden kan tot 17:00 uur op de dag vóór het Sprekersplein.
     

Er zijn een aantal zaken die niet als onderwerp kunnen worden voorgesteld:

  • Onderwerpen waar de raad niet over gaat, zoals taken die vallen onder de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders.

  • Onderwerpen waarbij sprake is van een juridisch geschil tussen een inwoner en de gemeente.

  • Een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur; hiervoor gelden de reguliere bezwaar- en beroepsprocedures.

  • Zaken die in aanmerking komen voor de gemeentelijke klachtenprocedure.

Uiteraard wordt van de aanwezigen bij het Sprekersplein verwacht dat men respectvol met elkaar omgaat.

Direct aanmelden voor het Sprekersplein

Vragen?

Heeft u vragen over het Sprekersplein? Of twijfelt u over een eigen onderwerp voor het Sprekersplein? Neem dan contact op met de griffie.