Griffie

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad. Wilt u iets weten over de gemeenteraad, of wilt u invloed uitoefenen op besluiten van de raad? Neem dan contact op met de griffie

Wat doet de griffie?

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad:

  • Voeren van de administratie van de gemeenteraad, de raadscommissies en het presidium
  • Voorbereiden van de besluitvorming van de gemeenteraad
  • Organiseren van vergaderingen, informatieavonden, werkbezoeken en andere bijeenkomsten van de raad en de commissies
  • Organiseren van het Sprekersplein
  • Publiceren van besluiten en verslagen van de gemeenteraad en de commissies


De griffie is er ook voor u als inwoner:

  • Adviseren van inwoners die invloed willen uitoefenen op de raadscommissies of de gemeenteraad
  • Beantwoorden van vragen die u als inwoner heeft over de gemeenteraad

De griffie brengt de inwoners dichterbij de politiek van Venray.
 

Griffieleden Venray

Het team van de griffie

Van links naar rechts:

S. Boere, raadsgriffier
(0478) 52 36 39 of (06) 15 61 64 51

E. Bongaerts, raadsadviseur
(0478) 52 36 57

E. Theunis, commissiegriffier
(0478) 52 32 70

De griffie is ook per mail bereikbaar via griffie@venray.nl.