Griffie

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad. Wilt u iets weten over de gemeenteraad, of wilt u invloed uitoefenen op besluiten van de raad? Neem dan contact op met de griffie
Griffieleden Venray

Het team van de griffie

Van links naar rechts:

  • S. Boere, raadsgriffier, telefoon (0478) 52 37 79 of 06 - 15 61 64 51
  • E. Bongaerts, raadsadviseur, telefoon (0478) 52 36 57
  • E. Theunis, commissiegriffier, telefoon (0478) 52 32 70

E-mail: griffie@venray.nl

Wat doet de griffie?

  • De administratie van de gemeenteraad, de raadscommissies, het presidium en de rekenkamercommissie
  • Voorbereiding van de besluitvorming van de gemeenteraad
  • Organisatie van informatieavonden, vergaderingen, werkbezoeken en andere bijeenkomsten van de raad en de commissies
  • Adviseren van inwoners die invloed willen uitoefenen op de raadscommissies of de gemeenteraad
  • Bekendmaking van besluiten van de gemeenteraad
  • Inwoners dichter bij de politiek van Venray brengen