Scheiden of partnerschap beëindigen

Gaat u uw huwelijk ontbinden of een geregistreerd partnerschap beëindigen? De beslissing van de rechtbank of notaris moet worden doorgegeven aan de gemeente waar het huwelijk of partnerschap is gesloten. Dit kan uw advocaat voor u regelen.

Wat u moet weten

 • De echtscheiding of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap moet binnen zes maanden na de uitspraak worden doorgegeven aan de gemeente waar u trouwde of het geregistreerd partnerschap sloot.
 • Uw advocaat of notaris kan de uitspraak of verklaring voor u inleveren bij de gemeente.
 • Het huwelijk of partnerschap is officieel beëindigd als de verklaring is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Echtscheiding inschrijven

De rechter spreekt uw scheiding uit. De echtscheiding moet binnen zes maanden na de uitspraak worden doorgegeven aan de gemeente waar u trouwde. Uw advocaat kan dit voor u regelen. Een echtscheiding is definitief als de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand is verwerkt.

Wat heeft u nodig?

Als u zelf de echtscheiding inschrijft in de burgerlijke stand moeten de volgende originele documenten bij de gemeente worden aangeleverd:

 • een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand;
 • een bewijs (beschikking) van de uitspraak van de rechtbank;
 • de akten van berusting. Hierin staat dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat.

Geregistreerd partnerschap ontbinden of beëindigen

U kunt een geregistreerd partnerschap afhankelijk van uw situatie laten ontbinden of beëindigen door de rechtbank, een advocaat of notaris.

Partnerschap ontbinden

Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar? Dan moet u het partnerschap laten ontbinden. Dit gebeurt via de rechtbank. Een advocaat regelt dit voor u.

 • U maakt samen afspraken over de spullen, woning, geld en de kinderen.
 • De rechter bekrachtigt deze afspraken in de uitspraak over de ontbinding.
 • Bent u het samen eens over de ontbinding? Dan levert u de uitspraak van de rechtbank (beschikking) binnen zes maanden in bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u destijds het partnerschap bent aangegaan. Meestal regelt de advocaat dit voor u.
 • Het partnerschap is pas officieel ontbonden als de gemeente de beschikking heeft ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Partnerschap beëindigen

Heeft u geen kinderen of zijn uw kinderen 18 jaar of ouder? En bent u het met elkaar eens over zaken zoals het verdelen van spullen, geld en de woning? Dan kunt u het geregistreerd partnerschap laten beëindigen door een advocaat of notaris. Dit gaat sneller en is minder omslachtig dan een ontbinding.

 • U gaat samen naar een advocaat of notaris.
 • De advocaat of notaris stelt een verklaring op, waarin staat dat het partnerschap is beëindigd.
 • Deze verklaring levert de advocaat of notaris in bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het geregistreerd partnerschap destijds is aangegaan.
 • Het partnerschap is officieel beëindigd als de ambtenaar de verklaring heeft ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Naamgebruik wijzigen

Gebruikt u de achternaam van uw partner en wilt u dit na de echtscheiding of beëindiging van het partnerschap wijzigen? U kunt uw naamgebruik wijzigen.

Kosten

Het inschrijven van een echtscheiding of melden van de beëindiging van een geregistreerd partnerschap is gratis.