Naamgebruik wijzigen

Wilt u het gebruik van uw achternaam veranderen na uw huwelijk, partnerregistratie of echtscheiding? U geeft dit aan bij de gemeente. De gemeente verandert dan uw aanschrijfnaam, maar niet uw geboortenaam.

Wat u moet weten

U mag zelf uw aanschrijving kiezen:

  • eigen geboortenaam (bijvoorbeeld Janssen);
  • geboortenaam partner (bijvoorbeeld Geurts);
  • geboortenaam partner voor eigen geboortenaam (bijvoorbeeld Geurts – Janssen);
  • eigen geboortenaam voor geboortenaam partner (bijvoorbeeld Janssen – Geurts).

Op officiële documenten als paspoort of rijbewijs staat altijd uw eigen achternaam, ook al hebt u een ander naamgebruik gekozen. Meer informatie staat op de website van Justisexterne-link-icoon.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag online indienenexterne-link-icoon of telefonisch een afspraak maken: (0478) 52 33 33. U kunt een 'verzoek aanduiding naamgebruik' doen als u:

  • bent getrouwd
  • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan
  • bent gescheiden
  • weduwe of weduwnaar bent geworden

Kosten

Het wijzigen van uw aanschrijfnaam is gratis.