Samenstelling en taken gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Venray. De raad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente.

Taken gemeenteraad

De gemeenteraad wordt één keer in de vier jaar gekozen door de inwoners van Venray. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De raad geeft kaders aan het college van burgemeester en wethouders. De raad controleert vervolgens of het college de plannen goed en volgens afspraak uitvoert. De raad is ook verantwoordelijk voor het vaststellen van de begroting en de jaarrekening van de gemeente.

Samenstelling gemeenteraad

In het raadsinformatiesysteemexterne-link-icoon staat wie in de gemeenteraad zitten. Daar kunt u ook zien wat de nevenfuncties van de raadsleden zijn.

Contact

Wilt u een bericht sturen naar de hele raad? Dan kunt u uw bericht het beste naar de raadsgriffie sturen. De griffie zorgt dan dat uw bericht bij de raadsleden terechtkomt.