Raadscommissies

De raadscommissies ondersteunen de gemeenteraad van Venray. In deze commissies zitten ook niet-raadsleden. Dit zijn vaak mensen met specifieke kennis van bepaalde onderwerpen.

Taken raadscommissies

De raadscommissies brengen advies uit aan de gemeenteraad. Ook overleggen de commissies met het college van burgemeester en wethouders. De commissie neemt geen definitieve besluiten. Wel worden raadsvoorstellen meestal eerst in de commissie besproken voordat ze in de gemeenteraad worden behandeld. Er zijn drie raadscommissies in Venray:

  • Wonen
  • Werken en Besturen
  • Leven

Samenstelling

Alle raadsleden zijn automatisch commissielid. Daarnaast kunnen de fracties ook niet-raadsleden voordragen als commissielid. In de vergadering zitten normaal gesproken drie leden per politieke partij. In het Raadsinformatiesysteemexterne-link-icoon staat wie de commissieleden zijn.

Agenda's en verslagen

In het Raadsinformatiesysteemexterne-link-icoon van de gemeente Venray staan de agenda's en verslagen van de raadscommissies.

Uw mening

Als inwoner kunt u uw mening geven over een onderwerp van de raadscommissies. Kijk bij Sprekersplein voor meer informatie.