Proclaimer

De gemeente Venray is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd? Geef het aan ons door. Onze gegevens staan op de contactpagina.

Privacy

De gemeente Venray gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We geven nooit zomaar gegevens aan anderen. Behalve als dat volgens de wet verplicht is. Of als het nodig is om uw aanvraag te kunnen behandelen. En dan gebruiken we uw gegevens alleen voor deze aanvraag. Kijk voor meer informatie in onze privacyverklaring.

Copyright

Alle materialen die getoond worden op deze website (waaronder teksten, logo's, foto’s, illustraties, lay-out en buttons zijn © copyright van de gemeente Venray. Dit mag u niet zonder toestemming van de gemeente gebruiken. U kunt toestemming vragen. Bel hiervoor naar de gemeente via (0478) 52 33 33.

Links naar websites van derden

Deze website kan een link aangeven naar een of meerdere websites die door andere partijen dan door de gemeente Venray worden geëxploiteerd. De gemeente Venray is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites en ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van een bezoek aan deze internetsites.

Archief

De website van de gemeente Venray wordt dagelijks gearchiveerd in een online archief.

Vragen?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij het online team van de gemeente Venray, via telefoonnummer (0478) 52 33 33 of e-mailadres online@venray.nl.

 

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Venray streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.venray.nl die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website www.venray.nl te vinden is:

Het hoofddomein:

Nalevingsstatus

Toegankelijkheidsexperts zijn bij het hele ontwikkelproces van de website betrokken geweest. De input van deze experts is direct meegenomen bij de bouw van de website. Er is automatisch toegankelijkheidsonderzoek gedaan naar de gehele website, ga naar 'Toelichting op het toegankelijkheidsonderzoek' voor nadere informatie. De verbeterpunten uit dit onderzoek zijn nog niet doorgevoerd op de website. De website www.venray.nl voldoet grotendeels aan de eisen van het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Gevolg

Het is niet uit te sluiten dat delen van deze website niet voor iedereen bruikbaar zijn.

Maatregelen     

We blijven deze website verder ontwikkelen. Toegankelijkheidsproblemen die worden aangedragen door experts of bezoekers van de website worden meegenomen in de ontwikkeling.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 03-10-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Gemeente Venray, Cor Vervoort (Wethouder).

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op met de gemeente Venray.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman

Toelichting op het toegankelijkheidsonderzoek

De website www.venray.nl is onderzocht op toegankelijkheid.

 • het automatische onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 • de handmatige evaluatie is nog niet uitgevoerd;
 • voor het automatische onderzoek is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 • alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd;
 • alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via onderstaande PDF:

  pdf Venray Accessibility rapport (PDF, 237.45 KB)
   
  • onderzoeksdatum: 09-09-2019
  • onderzoeksmethode: automatisch onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Ga naar Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid voor meer informatie