Politiek ziet onvoldoende het belang van arbeidsmigratie

Twee jaar geleden verscheen het rapport van het Aanjaagteam Arbeidsmigranten, bekend als het rapport Roemer. De huidige Commissaris van de Koning in Limburg, adviseerde onder meer om de koppeling wonen-werken voor internationale werknemers los te laten. Iedereen omarmde dat advies, maar vervolgens bleef het tamelijk stil, ook in Venray. Daar pakken twee grote spelers de handschoen op. Deze week de schijnwerper op de plannen van Frank van Gool.

Maak een regeling om vakkrachten uit het buitenland te kunnen halen

Wie het heeft over internationale werknemers kan in Nederland (en daarbuiten) niet om OTTO Workforce heen. De uitzendorganisatie met de hoofdzetel in Venray heeft in heel Europa ca 25.000 mensen in dienst die in uiteenlopende sectoren werken en zorgen voor 1 miljard euro omzet. Grote man achter OTTO is Frank van Gool. Inmiddels heeft hij z’n aandelen verkocht en is hij op papier nog enkele dagen als adviseur in dienst van OTTO. Maar met internationale werknemers is Van Gool nog lang niet klaar.

Met zijn nieuwe bedrijf KAFRA stort hij zich op de huisvesting van deze groep. Hij is fervent voorstander van het loskoppelen van werken en wonen en beijvert zich voor de terugkeer van de vergunningplicht voor uitzendbureaus. Daarnaast vraagt hij overal aandacht voor zijn stokpaardje, zeg maar rustig -paard: circulaire arbeidsmigratie. Het dossier Internationale werknemers staat in Venray en Den Haag op de politieke agenda en Frank van Gool heeft contacten genoeg om te zorgen dat dit zo blijft. Zo trad onlangs oud-fractievoorzitter van de Christenunie Gert-Jan Segers toe tot de Adviesraad van OTTO en zit ook oud-topambtenaar Jaap Uilenbroek in Team Van Gool.

Frank van Gool kondigt aan binnenkort met niets minder dan een Deltaplan te komen. Daarin een oproep voor regulering van de uitzendbranche. Als het aan Van Gool ligt keert de uitzendvergunning terug. En een  huisvestingsquotum voor arbeidsmigranten per gemeente. Een vakkrachtenregeling, zodat je vakkrachten uit het buitenland kunt werven voor knelpunten in onze economie. En voldoende fatsoenlijke huisvesting. Einddoel is circulaire arbeidsmigratie, volgens de uitzendtycoon hét format voor een robuuste economie in Nederland, die bestand is tegen schommelingen op de wereld. In het kort: bij circulaire arbeidsmigratie blijft de internationale werknemer een bepaalde tijd in ons land. Hij of zij heeft werk, fatsoenlijke woonruimte en krijgt ook de kans om opleidingen te volgen. Na afloop van het contract keert de werknemer terug en helpt met zijn of haar verworven kennis de lokale economie verder. Het Deltaplan is bedoeld voor werknemers van buiten de EU. Want Europa loopt leeg, zegt Van Gool. En Oost-Europa het hardste.

Politici vertel het eerlijke verhaal

Als het gaat over huisvesting zegt Van Gool het advies van Roemer volledig te onderschrijven. “Hoe is het nu?”, vraagt Van Gool aan zichzelf. “De werkgever huurt woonruimte bij een eigenaar en verhuurt die weer door aan zijn werknemers. Wij willen die werkgever er tussenuit halen. Zodat het meteen van de verhuurder naar de huurder gaat.” Dat is de gedachte achter KAFRA Housing, dat in Nederland op 12 locaties zo’n 3300 internationale werkgevers woonruimte biedt. Wie in een KAFRA-huis woont, hoeft niet weg als het arbeidscontract afloopt. Zolang iemand huur betaalt, is hij of zij welkom. Van Gool is voorstander van tijdelijke voorzieningen aanvullend op het ‘gewone’ woningaanbod. Van Gool benadrukt het lokale karakter van de  voorzieningen. Hij heeft het over ‘overloopgemeenten’ en hanteert het 80/20-principe: als in Venray 2000 arbeidsmigranten werken, moet de gemeente 1600 woonplekken beschikbaar hebben. Op fietsafstand van de grote werkgevers. Een kilometer of 7-8 maximaal. Hij geeft een voorbeeld van hoe het niet moet: “In Bleiswijk bij Den Haag werken 7000 internationale werknemers en die wonen allemaal in omliggende gemeenten, tot in Breda toe. Met de incidenten in de Haagse Schilderswijk tot gevolg.”

Jongste loot aan de Van Goolboom is het digitaal platform Lento. Ook Lento ontkoppelt wonen en werken en schakelt de werkgever uit. Lento wil vraag en aanbod op de tijdelijke woningmarkt bij elkaar brengen. Wie woonruimte heeft kan dat op de website van Lento plaatsen. Idem wie tijdelijke woonruimte zoekt. Dat kunnen internationale werknemers zijn maar ook andere zogeheten woonurgenten. “Het is een soort Booking.com maar dan niet voor vakantie maar voor mensen die werken.”

Wie over de A73 het hoofdkantoor van OTTO Workforce passeert kan het bijna niet zijn ontgaan: een metershoog spandoek met de oproep ‘Politici vertel het eerlijke verhaal’. Dat vraagt om uitleg. Frank van Gool: “De politiek ziet onvoldoende het belang en het aandeel van arbeidsmigratie en focust op de problemen op korte termijn en incidenten. Maar te weinig actief en met weinig urgentie om de uitdagingen die er zijn rondom arbeidsmigratie op te lossen.” Wat er gebeurd is met het rapport Roemer stemt hem niet hoopvol. “Het eerlijke verhaal is dat arbeidsmigranten toegevoegde waarde bieden, dat we vergrijzen, dat we mensen tekort gaan komen, dat arbeidsmigranten goede huisvesting nodig hebben, dat we teveel leunen op het bestaande woningaanbod. Dat is bedoeld voor Nederlandse starters, voor de kinderen die op de woningmarkt komen. Nu kopen huisjesmelkers die op om te verkameren. De politiek moet ophouden met daar angstig en spastisch over te doen. Met  wegkijken los je niets op.“

Over dit artikel

Dit is een artikel uit weekblad Peel en Maas. In acht artikelen wordt het onderwerp arbeidsmigratie en internationale werknemers vanuit verschillende kanten bekeken. Wie zijn ze, waar komen ze vandaan, waar werken en wonen ze? Aanleiding voor de serie is het beleid internationale werknemers van de gemeente Venray. De artikelen zijn geschreven door freelance journalist Bert Albers, op verzoek van de gemeente. De gemeente heeft geen zeggenschap gehad over de inhoud. De artikelen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van het weekblad.