Planschade

Het kan zijn dat u schade heeft doordat de gemeente besluiten heeft genomen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Uw huis wordt bijvoorbeeld minder waard of u loopt inkomen mis. U lijdt dan planschade. Soms kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van deze planschade.

Wat u moet weten

Voorwaarden

 • U heeft schade geleden aan uw eigendom. U bent dus eigenaar, geen huurder.
 • De schade houdt verband met planologische maatregelen zoals een nieuw bestemmingsplan.
 • U vraagt de tegemoetkoming aan binnen vijf jaar nadat het bestemmingsplan waarover het gaat, of de wijziging daarvan, van kracht is geworden.
 • U heeft goede argumenten waarom u de schade niet helemaal zelf zou moeten betalen.
 • U heeft niet op een andere manier compensatie voor de schade ontvangen, bijvoorbeeld doordat uw pand door de gemeente is gekocht of onteigend. Of doordat uw schade al door de verzekering wordt gedekt.
 • De schade bestaat uit waardevermindering van uw pand of verlies van inkomsten.

Hoe het werkt

 • Een onafhankelijke adviseur stelt een onderzoek in.
 • Hij adviseert de gemeente of u in aanmerking komt voor een vergoeding.
 • De gemeente een beslissing over uw aanvraag en stelt het bedrag van de eventuele schadevergoeding vast.
 • De procedure duurt gemiddeld een jaar.

Rijksprojecten

Ook bij landelijke projecten zoals een nieuwe snelweg, zijn er mogelijkheden voor schadevergoeding. Deze projecten vallen niet binnen de bevoegdheid van de gemeente. U vraagt een vergoeding voor planschade bij het overheidsorgaan dat over het project gaat.

Aanvragen

Schriftelijk aanvragen

Vul het formulier volledig in. Stuur het met de bijlagen naar de gemeente of doe het in een gesloten envelop in onze brievenbus. De brievenbus vindt u rechts van de inrit, direct aan de Raadhuisstraat.

Bijlagen

Voeg de volgende bijlagen toe:

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
 • een beschrijving van de argumenten op basis waarvan u meent recht te hebben op schadevergoeding;
 • schriftelijke bewijzen en foto’s die uw claim ondersteunen.

Kosten

Een aanvraag voor vergoeding planschade kost € 300.

U krijgt dit bedrag terug als u van de gemeente een vergoeding voor planschade ontvangt. Krijgt u geen planschadevergoeding? Dan krijgt u ook de kosten voor de aanvraag niet terug.