Overlijden aangeven

Als iemand in Venray overlijdt, doet meestal de uitvaartondernemer daarvan aangifte. Als nabestaande kunt u ook aangifte van overlijden doen. Dit kan in het gemeentehuis door het maken van een afspraak. Bij aangifte maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een overlijdensakte op.
Tijdens extra sluitingsdagen buiten het weekend om, nemen we aangiftes met eHerkenning (bij uitvaartondernemers) of via e-mail (burgerzakenBS@venray.nl) in behandeling.

Wat u moet weten

 • Als de persoon in Venray is overleden, wordt de aangifte in Venray gedaan.
 • Na het overlijden moet zo spoedig mogelijk aangifte worden gedaan.
 • Na het opmaken van de overlijdensakte wordt het overlijden geregistreerd in de Basisregistratie Personen van de gemeente waar de overledene woonde.
 • Wilt u na overlijden binnen 36 uur de overledene begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de Officier van Justitie en de burgemeester nodig.

Begrafenis of crematie

 • De begrafenis of crematie vindt meestal plaats binnen zes dagen na het overlijden.
 • Om iemand te kunnen begraven of cremeren, heeft u een 'verlof tot begraven of cremeren' nodig. De gemeente waar iemand is overleden, geeft dat verlof af bij de aangifte.

Overlijden in het buitenland

 • Is een inwoner van Venray in het buitenland overleden? Dan meldt u dit bij de gemeente.
 • U heeft dan een overlijdensakte nodig. Soms moet deze akte ook gelegaliseerd zijn. Dit is het bewijs dat de akte echt is.
 • Kijk voor hulp en informatie op de website van de Rijksoverheid.

Let op: is de akte opgesteld in een andere taal dan Nederlands, Duits, Engels of Frans? Dan moet u de akte laten vertalen door een beëdigd vertaler.

Bijzondere situaties

 • Is er geen volledige zekerheid over een overlijden, maar zijn er wel zeer sterke bewijzen? Dan kan een akte van overlijden worden opgemaakt. Hiervoor heeft u een verklaring van de rechtbank nodig.
 • Als een kind dood geboren wordt na een zwangerschap van 24 weken of langer, dan wordt een akte van overlijden opgemaakt.

Informatie voor nabestaanden

Bij een overlijden ontvangt u van de uitvaartondernemer een uittreksel van de overlijdensakte. Dit uittreksel kunt u nodig hebben als u bijvoorbeeld (geld)zaken namens de overledene gaat regelen. Dit uittreksel is géén verklaring van erfrecht. Deze verkrijgt u bij de notaris.

Melding naar andere organisaties

Verschillende organisaties zoals de Belastingdienst, de zorgverzekeraar, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Waterschap krijgen vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) vanzelf melding van het overlijden. Deze organisaties willen weten wie namens de nabestaanden zaken gaat afhandelen. Zij nemen zelf contact op per brief en sturen deze vanaf een week na de uitvaart naar het adres van de overledene. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met deze organisaties.

Informatie op rijksoverheid.nl

Gaat u zaken regelen namens de overledene? Op www.rijksoverheid.nl/overlijden krijgt u een persoonlijk overzicht. Daarin ziet u wat u moet regelen en waar u dit doet. Heeft u hulp nodig bij het persoonlijk overzicht? Bel dan met Informatie Rijksoverheid via telefoonnummer 1400. Zij helpen u graag.

Meenemen

Komt u in het gemeentehuis aangifte van overlijden doen, dan neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs);
 • een doktersverklaring van het overlijden;
 • B-envelop met daarin gegevens over de doodsoorzaak. Deze krijgt u van de arts;
 • bij een niet-natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie;
 • als uitstel van crematie/begrafenis nodig is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een geneeskundige;
 • bij ontleding: verzoek aan burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding;
 • eventueel: het trouwboekje voor het bijwerken van de gegevens.

Bent u uitvaartondernemer?

Bent u uitvaartondernemer, dan kunt u digitaal aangifte doen via eHerkenning.
Digitaal aangifte doen

Kosten

Een aangifte is gratis. Voor het afschrift van een overlijdensakte betaalt u € 15,70. Deze heeft u nodig voor officiële instanties.

Contact

Heeft u vragen, neem dan telefonisch contact met ons op via (0478) 52 33 33.