Overlijden aangeven

Begrafenisondernemers kunnen online, met eHerkenning aangifte doen van overlijden. Als nabestaande kunt u ook aangifte van overlijden doen. Dit kan in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak.

Meenemen

Komt u in het gemeentehuis aangifte van overlijden doen, dan neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs);
  • een doktersverklaring van het overlijden;
  • B-envelop met daarin gegevens over de doodsoorzaak. Deze krijgt u van de arts;
  • eventueel: het trouwboekje voor het bijwerken van de gegevens.

Aangifte doen van lijkvinding

Als na een overlijden de dag van overlijden niet vastgesteld kan worden, is er sprake van een zogenaamde lijkvinding. Als uitvaartondernemer doet u dan aangifte van lijkvinding. Dit kan online met eHerkenningexterne-link-icoon

Na uw aangifte doet de officier van justitie aangifte. Dit gebeurt meestal schriftelijk.

Aangifte doen van levenloos geboren kind

Melding naar andere organisaties

Wij verwerken het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP). (Semi)overheidsinstanties, zoals Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, zorgverzekeraars en de meeste pensioenfondsen worden hierna meteen geïnformeerd. De niet-overheidsinstanties, zoals banken en alle andere verzekeringsmaatschappijen moet u wel zelf op de hoogte brengen van het overlijden. U gebruikt daarvoor het uittreksel van de overlijdensakte.externe-link-icoon

Overlijden in het buitenland

Overlijdt een dierbare in het buitenland en staat hij of zij ingeschreven in Nederland? Op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon vindt u alle informatie hierover.

Checklist bij overlijden voor nabestaanden

Voor nabestaanden biedt de rijksoverheid een handige checklist.  Vul de checklist in op de website van Rijksoverheidexterne-link-icoon en u krijgt een lijst met dingen die u moet regelen.

Kosten

Een aangifte is gratis. Voor een uittreksel van een overlijdensakte betaalt u € 16,60. Deze heeft u nodig voor officiële instanties.

Contact

Heeft u vragen, neem dan telefonisch contact met ons op via (0478) 52 33 33.