Overlast jeugd melden

Jongeren hebben een slechte naam als ze in groepjes rondhangen. Toch is dat voor jongeren heel normaal gedrag en hoeft dit ook niet altijd overlast te veroorzaken. Mocht u wel overlast ervaren, dan kunt u dat bij onze straatcoaches doorgeven. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpak van jeugdoverlast

Straatcoaches

De gemeente Venray zet sinds 2009 straatcoaches in om jeugdoverlast tegen te gaan. De gemeente vindt het belangrijk om in contact te zijn met jongeren, maar ook met wijkbewoners. De straatcoaches leggen contact en zijn in staat te luisteren. Ze hebben geen bevoegdheden.

Telefoonnummer straatcoaches: 06-25543174

Rooster straatcoaches

  • Maandag: niet in dienst
  • Dinsdag: niet in dienst
  • Woensdag: in dienst van 18:00 tot 23:00 uur
  • Donderdag: in dienst van 18:00 tot 23:00 uur
  • Vrijdag: in dienst van 19:00 tot 2:30 uur
  • Zaterdag: in dienst van 19:00 tot 2:30 uur
  • Zondag: in dienst van 18:00 tot 23:00 uur

Overlast

Onder overlast / leefbaarheid verstaan we bijvoorbeeld:

  • geluidsoverlast
  • jongeren die op straat alcohol of drugs gebruiken
  • rondhangen op plekken waar dit niet is toegestaan. Bijvoorbeeld in speeltuintjes of bij de ingang van een winkelcentrum

Jongeren zijn vaak luidruchtig en laten veel afval achter. Het rondhangen wordt vaak afgewisseld met andere activiteiten, zoals het rijden op scooters, geschreeuw, harde muziek of luidruchtig voetballen. Echter, we moeten niet vergeten dat jongeren net als andere inwoners deel uit maken van een wijk. Ze moeten elkaar kunnen ontmoeten op een manier die bij hen past.