Overlast jeugd melden

Jongeren hebben een slechte naam als ze in groepjes rondhangen. Toch is dat voor jongeren heel normaal gedrag en hoeft dit ook niet altijd overlast te veroorzaken. Mocht u wel overlast ervaren, dan kunt u dat bij onze straatcoaches doorgeven. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpak van jeugdoverlast.

Straatcoaches

De gemeente Venray zet sinds 2009 straatcoaches in om jeugdoverlast tegen te gaan. We vinden het belangrijk om in contact te zijn met jongeren, maar ook met wijkbewoners. De straatcoaches leggen contact en zijn in staat te luisteren. Ze hebben geen bevoegdheden.

Telefoonnummer straatcoaches: 06 – 25 54 31 74

Rooster straatcoaches

  • Woensdag, donderdag en zondag: in dienst van 18:00 tot 23:00 uur
  • Vrijdag en zaterdag: in dienst van 19:00 tot 2:30 uur

Overlast

Onder overlast / leefbaarheid verstaan we bijvoorbeeld:

  • geluidsoverlast;
  • jongeren die op straat alcohol of drugs gebruiken;
  • rondhangen op plekken waar dit niet is toegestaan. Bijvoorbeeld in speeltuintjes of bij de ingang van een winkelcentrum.

Jongeren zijn vaak luidruchtig en laten veel afval achter. Het rondhangen wordt vaak afgewisseld met andere activiteiten zoals het rijden op scooters, geschreeuw, harde muziek of luidruchtig voetballen. Maar we moeten niet vergeten dat jongeren net als andere inwoners deel uitmaken van een wijk. Ze moeten elkaar kunnen ontmoeten op een manier die bij hen past.