Eikenprocessierups

De eikenprocessierups kan voor veel overlast zorgen. In de tuin, bij de vereniging of bij het organiseren van een evenement. Iedere terreinbeheerder heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid

Preventief spuiten

Op deze kaart kunt u zien welke bomen en bosjes in gemeentelijke eigendom we in 2021 preventief gaan spuiten. Wij behandelen de bomen met een biologisch middel. De meeste bomen worden 2 keer behandeld. In het buitengebied wordt soms ’s nachts gespoten omdat de aaltjes die wij gebruiken niet tegen UV-licht kunnen.

Uitgangspunten preventieve bestrijding

  • Binnen de bebouwde kom behandelen we alle inlandse eiken (niet zijnde bos of bosplantsoen)
  • Buiten de bebouwde kom behandelen we bomen langs de belangrijke fietsroutes en knooppuntfietsroutes
  • De preventief te bestrijden bomen hebben we gekozen op basis van de gebruiksintensiteit van een gebied en de haalbaarheid van bestrijding. In bijvoorbeeld een bosgebied is het ondoenlijk alles te bestrijden. De eiken in bossen, landschapselementen en natuurgebieden behandelen we daarom niet

Gebruik geen folie of plakstrips

Verschillende bedrijven bieden folie aan ter bescherming tegen de rupsen. Zij beweren dat de 'gang' van de eikenprocessierups daardoor wordt onderbroken. En dat dit helpt tegen de overlast van de rupsen.

Deze uitspraak is onderzocht door deskundigen. Zij geven aan dat het zinloos is om folie als beschermingsmiddel te gebruiken. En raden het juist af omdat folie en plakstrips ook nog eens schadelijk zijn voor flora en andere fauna. Het Kennisplatform Processierups publiceerde in mei 2020 dit artikel over plakstrips en folie op de website.

Verminderen of voorkomen van overlast

Kijk voor meer informatie over het verminderen of voorkomen van overlast op Processierups.nu.