Eikenprocessierups

De eikenprocessierups kan voor veel overlast zorgen. In de tuin, bij de vereniging of bij het organiseren van een evenement. Iedere terreinbeheerder heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid

Op deze kaart kunt u zien welke bomen en bosjes in gemeentelijke eigendom we in 2020 preventief gaan spuiten. In het buitengebied wordt soms ’s nachts gespoten omdat de aaltjes die wij gebruiken niet tegen UV-licht kunnen. Binnen de bebouwde kom behandelen wij de bomen met een eveneens biologisch preparaat. De meeste bomen worden 2 keer behandeld. 

Uitgangspunten preventieve bestrijding

  • Binnen de bebouwde kom behandelen we alle inlandse eiken (niet zijnde bos of bosplantsoen)
  • Buiten de bebouwde kom behandelen we bomen langs de belangrijke fietsroutes en knooppuntfietsroutes
  • De preventief te bestrijden bomen hebben we gekozen op basis van de gebruiksintensiteit van een gebied en de haalbaarheid van bestrijding. In bijvoorbeeld een bosgebied is het ondoenlijk alles te bestrijden. De eiken in bossen, landschapselementen en natuurgebieden behandelen we daarom niet

Kijk voor meer informatie over het verminderen of voorkomen van overlast op Processierups.nu.