Eikenprocessierups

De eikenprocessierups kan voor veel overlast zorgen. In de tuin, bij de vereniging of bij het organiseren van een evenement. Iedere terreinbeheerder heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid.

Preventief spuiten 

Op deze kaartexterne-link-icoon kunt u zien welke bomen en bosjes in gemeentelijk eigendom we preventief gaan spuiten. De biologische bestrijding gebeurt met nematoden (aaltjes) en bacteriën. De bomen waar nematoden worden toegepast, worden ’s nachts gespoten omdat de aaltjes niet tegen UV-licht kunnen. Binnen de bebouwde kom behandelen wij de meeste bomen met een biologisch bacteriepreparaat. Alle te behandelen bomen worden twee keer gespoten met een tussentijd van ongeveer tien dagen.

Uitgangspunten preventieve bestrijding 

  • Binnen de bebouwde kom behandelen we alle inlandse eiken (niet zijnde bos of bosplantsoen).
  • Buiten de bebouwde kom behandelen we bomen langs de belangrijke fietsroutes en knooppuntfietsroutes.
  • De preventief te bestrijden bomen hebben we gekozen op basis van de gebruiksintensiteit van een gebied en de haalbaarheid van bestrijding. In bijvoorbeeld een bosgebied is het ondoenlijk alles te bestrijden. De eiken in bossen, landschapselementen en natuurgebieden behandelen we daarom niet.

Gebruik geen folie of plakstrips

Verschillende bedrijven bieden folie aan ter bescherming tegen de rupsen. Zij beweren dat de 'gang' van de eikenprocessierups daardoor wordt onderbroken. En dat dit helpt tegen de overlast van de rupsen.

Deze uitspraak is onderzocht door deskundigen. Zij geven aan dat het zinloos is om folie als beschermingsmiddel te gebruiken. En raden het juist af omdat folie en plakstrips ook nog eens schadelijk zijn voor flora en andere fauna. Het Kennisplatform Processierups publiceerde in mei 2020 dit artikel over plakstrips en folieexterne-link-icoon.

Verminderen of voorkomen van overlast

Kijk voor meer informatie over het verminderen of voorkomen van overlast op Processierups.nuexterne-link-icoon.

Melding eikenprocessierups

Heeft u overlast van de eikenprocessierups op gemeentelijke bomen? Geef de melding online door.